logo
alt= alt= alt=

U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen woonomgeving blijven wonen. Toch maakt u of uw familie zich zorgen over wat er gebeurt als u thuis iets onverwachts overkomt. De personenalarmering via ‘t Kloosterhof geeft u de geruststellende gedachte dat er professionele hulp in de buurt is op het moment dat u iets onverwachts overkomt in huis.

Personenalarmering is te gebruiken in de aanleunwoningen van ‘t Kloosterhof en de flats:

Hoe werkt personenalarmering:

Op uw telefoonlijn wordt een personenalarmeringsapparaat aangesloten. Dit apparaat is voorzien van een luidspreker en microfoon. Zelf draagt u de zender bij u. U drukt deze in geval van nood in, waardoor het alarmeringsapparaat wordt ingeschakeld. Via de luidspreker van het apparaat heeft u vervolgens direct contact met de meldcentrale, daarvoor is het niet nodig om de telefoon op te nemen. Op dat moment wordt er gekeken of het nodig is om hulp voor u in te schakelen.

Kosten van een personenalarmering:

Indien er een medische noodzaak is voor het aanschaffen van een alarmering dan is vergoeding in de kosten in de meeste gevallen mogelijk. Het hangt ook af van uw zorgverzekeraar en verzekeringspakket.

Kosten zijn:

Een basispakket is € 19,95 per maand, plus eenmalig aansluitkosten € 69,00 en € 25,00 administratiekosten. Als u een WijkServicePas heeft, komen de administratiekosten te vervallen.

Voor het aanvragen van personenalarmering kunt u terecht bij onze zorgbemiddelaar via het telefoonnummer: 085 – 2736399