logo
alt= alt= alt=

Zomeerlanden-img11rgcentra Meerlanden vindt het be­langrijk dat haar cliënten kunnen meepraten en meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg.
Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. 

U kunt uw wensen direct kenbaar maken aan onze medewerkers, maar een andere manier om uw stem te laten horen is door lid te worden van één van onze cliëntenraden.  Leden van de Cliënten- en Familieraad worden gekozen.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de lokale Cliënten- en Familieraad? Belt u dan naar de receptie van de betreffende locatie. Voor vragen over de Centrale Cliënten- en Familieraad, belt u de secretaris van de Centrale Cliënten- en Familieraad, bereikbaar via de receptie van De Meerwende (020-6594155).
U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier voor het aanvragen van informatie over de Cliënten- en Familieraad of over het lidmaatschap van één van de Raden. Ook kunt u via het formulier vragen stellen of een reactie geven.


Hoe is de Raad bereikbaar?

Bereikbaarheid Raad De Meerwende: 020-6594155
Bereikbaarheid Raad De Meerstede: 023-5616647
Bereikbaarheid Raad ‘t Kloosterhof:   0297-326970
Bereikbaarheid Centrale Raad: 020-6594155

U kunt ook onderstaand formulier invullen.


Wat doet de Cliënten- en Familieraad van Zorgcentra Meerlanden?

Per locatie is een Cliënten- en Familieraad actief. De naam Cliënten- en Familieraad is gekozen, omdat een familielid een cliënt met PG-problematiek kan vertegenwoordigen in de Raad. De lokale Raad behartigt de belangen van de cliënten en hun directe relaties op locatieniveau. Een afvaardiging van elke lokale Raad is vertegenwoordigd in de Centrale Cliënten- en Familieraad. De Raad luistert naar de wensen van de cliënten en stelt deze aan de orde.

De Raden werken onafhankelijk van de directie. De Raad nodigt soms een medewerker uit voor overleg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De bestuurder van Zorgcentra Meerlanden vraagt de Centrale Cliënten- en Familieraad om advies bij grote zaken zoals reorganisaties, grootscheepse verhuizingen en veiligheidsbeleid. De (Centrale) Cliënten- en Familieraad bekijkt alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt:
– welke gevolgen hebben besluiten voor de cliënten?
– wordt er voldoende rekening gehouden met hun belangen?


De cliëntenraad is er voor u!

Wij willen met de mogelijkheden die ons als Cliënten-en Familieraad zijn geboden uw belangen als cliënt zo goed mogelijk behartigen. Mocht u daarom vragen of suggesties hebben op het gebied van de zorg- en dienstverlening dan horen wij dit graag. In dat geval kunnen we er gezamenlijk naar streven de kwaliteit van de zorg op een optimaal niveau te brengen en te houden.

Wilt u zelf direct een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg in Zorgcentra Meerlanden? Dan bestaat de mogelijkheid om lid te worden van uw locale Cliënten- en Familieraadraad. De Cliënten- en Familieraad heeft altijd enthousiaste mensen nodig.


Bent u geïnteresseerd in de adviezen van het CCFR? Klikt u dan hier

Vastgestelde notulen kunt u opvragen bij de secretaris van de CCFR danwel CFR.