logo
alt= alt= alt=

Zorgcentra Meerlanden

Verbeterteams

Bij Zorgcentra Meerlanden staan het welbevinden, versterking van eigen regie, netwerken en medezeggenschap centraal. Op verschillende manieren werkt Zorgcentra Meerlanden hier de komende jaren aan, onder meer via ‘Verbeterteams kwaliteit van leven’ en ‘Leerplein voor professionals, cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers’.

elderly womanVerbeterteams kwaliteit van leven
Zorgcentra Meerlanden staat bekend om zijn actieve medezeggenschap en participatie van cliënten en familie. Op alle locaties en op centraal niveau is een cliënten- en familieraad aanwezig. Deze Raden nemen initiatieven en participeren actief in landelijke- en lokale netwerken. Zorgcentra Meerlanden wil eigenaarschap, regie en actieve betrokkenheid van cliënten en familie (mantelzorgers) waarborgen en versterken. Met verbeterteams betrekt de organisatie cliënten of hun vertegenwoordigers bij de daadwerkelijke verbetering van veilige en vertrouwde zorg, van kwaliteit van zorg en van kwaliteit van leven. Daarbij vindt ondersteuning plaats door Vilans.

Leerplein voor professionals, cliënten, mantelzorgers, familie en vrijwilligers
Persoonlijke zorg, betaalbare zorg en professionele zorg zijn bereikbaar met evenwichtige inzet van de cliënt zelf, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Zorgcentra Meerlanden heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op verbetering van de kwaliteit van zorg en verhoging van het deskundigheidsniveau van haar medewerkers. Nu moeten de cliënt, familie, mantelzorgers en vrijwilligers nog worden toegerust en bekwaam zijn. Een speciaal leerplein voor deze doelgroepen ondersteunt daarbij.

Meer weten