logo
alt= alt= alt=
verbeterteams

Bij Zorgcentra Meerlanden staan het welbevinden, versterking van eigen regie, netwerken en medezeggenschap centraal. Op verschillende manieren werkt Zorgcentra Meerlanden hier de komende jaren aan.

elderly womanZorgcentra Meerlanden staat bekend om zijn actieve medezeggenschap en participatie van cliënten en familie. Op alle locaties en op centraal niveau is een centrale cliënten- en familieraad aanwezig. Deze nemen initiatieven en participeren actief in landelijke- en lokale netwerken. Zorgcentra Meerlanden wil eigenaarschap, regie en actieve betrokkenheid van cliënten en familie (mantelzorgers) waarborgen en versterken. Met verbeterteams betrekt de organisatie cliënten of hun vertegenwoordigers bij de daadwerkelijke verbetering van veilige en vertrouwde zorg, van kwaliteit van zorg en van kwaliteit van leven. Daarbij vindt ondersteuning plaats door Vilans.

Het hulpmiddel dat hierbij gebruikt wordt is Staalkaart kwaliteit van Leven 2018