logo
alt= alt= alt=

Persoonlijk & Professioneel

Over De Meerstede

Voor verblijf in “De Meerstede” heeft u een indicatie nodig. Een indicatie kunt u aanvragen  via uw huisarts of wijkverpleegkundige.  Op basis van uw (persoonlijke) situatie: Lichamelijk en/of geestelijk, wordt u geïndiceerd voor een bepaalde hoeveelheid zorg. Daarna kunt u zich op onze wachtlijst plaatsen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met afd. Zorgbemiddeling met het telefoonnummer: 085-2736399. Ook kunt u evt. in overleg met onze zorgbemiddelaar  een afspraak maken om uw persoonlijke situatie door te spreken. Onze zorgbemiddelaar  is op dinsdag aanwezig in “De Meerstede” (uitgezonderd vakanties en andere afspraken)

Ook betaalt u een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en wordt vastgesteld door het CAK (Centraal Administratief Kantoor). Het CAK werkt in opdracht van de overheid en int deze bijdrage.

Ook biedt “De Meerstede”  zorg aan cliënten die nog zelfstandig wonen. Dit kan zijn in de aanleunwoningen naast of grenzend aan “De Meerstede” (eigendom van woningbouwvereniging Ymere), seniorenflats in de omgeving – maar ook in het gehele postcodegebied 2131 – 2132. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het tab:  Wijkzorg.

Zorgcentra Meerlanden, stichting waar “De Meerstede” Hoofddorp onder valt stellen het welbevinden, versterking van eigen regie, netwerken en medezeggenschap van de cliënt centraal. Op verschillende manieren werkt zorgcentra Meerlanden hier de komende jaren aan.  Centraal staan de ontwikkelprojecten:

  1. Verbeterteam kwaliteit van leven
  2. Leerplein voor vrijwilligers / familieleden / mantelzorgers
  3. Vitaal en bewegen

“De Meerstede” betrekt mantelzorgers  bij de zorg rondom haar cliënten.  Want wij vinden dat uw mantelzorger een belangrijke betekenis heeft in uw leven. Daarom hechten wij veel waarde aan de betrokkenheid en samenwerking en beschouwen uw mantelzorger als onze partner in de zorg rondom u. Een goede samenwerking met mantelzorgers draagt er aan bij dat onze cliënten zicht prettig voelen. En dat is immers ons gemeenschappelijk doel

Mocht uw interesse zijn gewekt voor “De Meerstede” dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een middag waarop u informatie krijgt en waar u mogelijk een afdeling kunt bekijken. Tijdens deze middag maakt u kennis met onze hoofden Zorg & Welzijn. Zij geven uitleg over “De Meerstede”  Daarnaast is er tijd om uw persoonlijke vragen te stellen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie van “De Meerstede” of via het telefoonnummer van de receptie: 023-5616647. Tijdens deze middag is ook de Zorgbemiddelaar van zorgcentra Meerlanden aanwezig om uw vragen rondom indicaties te beantwoorden.

  • Jaarverslag 2017

    In het Jaarverslag 2017 treft u onze resultaten over 2017, kengetallen, wetenswaardigheden over onze organisatie en onze ambitie voor 2018.

    Klik hier om het Jaarverslag 2017 te lezen.

    Wij wensen u veel leesplezier toe.

Contact met De Meerstede

Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW Hoofddorp
Tel 023-5616647
Mail: info@zorgcentra-meerlanden.nl

Uitgebreide contactgegevens en bereikbaarheid >>