logo
alt= alt= alt=

Om goed op de hoogte te blijven van uw wensen beschikt De Meerstede over een Cliënten- en Familieraad. Deze Raad behartigt de belangen van de cliënten in het regelmatig overleg met de directie.

De Raad heeft een adviserende rol en bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten en familie. Meer informatie over de taken en bevoegdheden treft u aan onder kopje Centrale Cliënten- en Familieraad op de homepagina.

Elke 3 jaar wordt een nieuwe Raad gekozen en kunnen cliënten of familie zich her/verkiesbaar stellen. Heeft u vragen? Neem contact op via het formulier Centrale Cliënten- en Familieraad op de homepagina.


Klik hier voor nadere informatie over de Cliënten- en FamilieRaad van De Meerstede

Clientenraad okt 2017 website