logo
alt= alt= alt=

De medewerkers van De Meerstede en De Meerwende werken er hard aan om het leven van de bewoners zo prettig mogelijk te maken. Maar: er zijn grenzen aan wat het zorgcentrum kan doen. Daarom is Stichting Vrienden van De Meerstede en De Meerwende in het leven geroepen. Zij proberen, in aanvulling op wat het zorgcentrum doet, die extra’s te bieden, die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners.

Wilt u een gift doen aan Stichting Vrienden van de bewoners van De Meerstede en De Meerwende?

Iedere gift, groot of klein, is van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL62RABO035.96.36.527, t.n.v. Stichting Vrienden.

Klik hier voor de folder van de Vriendenstichting

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Stichting vrienden van de bewoners van De Meerstede en De Meerwende

Wij danken u namens de Stichting Vrienden van de Bewoners van De Meerstede en De Meerwende 

2016 Beleidsplan

2015 jaarverslag