logo
alt= alt= alt=

EersteLijns Verblijf 

EersteLijns Verblijf is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. U kunt gebruikmaken van EersteLijns Verblijf als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld omdat,
– u door omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kunt krijgen;
– u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen, bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte of een handicap;
– u moet aansterken na een ziekenhuisopname;
– u zorg nodig heeft in uw laatste levensfase

U heeft voor een EersteLijns Verblijf opname een medische indicatie van uw huisarts nodig. Uw tijdelijke opname is verzekerd vanuit uw basisverzekering. Uw huisarts beslist hoelang deze indicatie nodig is, maar mag tot maximaal 12 weken duren.

U krijgt de begeleiding, verzorging en verpleging die u nodig heeft. Onze verzorgenden, verpleegkundigen en andere deskundigen zoals een psycholoog en fysiotherapeut staan voor u klaar. Afhankelijk van uw indicatie zal de medische verantwoordelijkheid bij de verpleeghuisarts of uw eigen huisarts liggen. Uw huisarts zal sowieso altijd betrokken zijn.

U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van alle aanwezige voorzieningen in het huis, zoals een pedicure/kapper – restaurant. We bieden ook specialistische zorg (zoals stoma- of wondverzorging) als dit nodig mocht zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar: 085 – 2736399

Respijtzorg
Respijtzorg is ook een kortdurende opname, maar is nodig omdat uw familie/mantelzorger tijdelijk niet of onvoldoende voor u kunnen zorgen. Dit door ziekte/overbelasting of vakantie.
De indicatie wordt aangevraagd via het CIZ en komt vanuit de Wet Langdurige Zorg. Voor Respijtzorg geldt vaak een eigen bijdrage. Dit wordt bepaald door het CAK.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook respijtzorg vanuit de aanvullende verzekering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar085-2736399