logo
alt= alt= alt=

Zorgcentra Meerlanden heeft een Raad van Toezicht. Wat doet die precies? De leden houden toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, dus geven ze advies aan de Raad van Bestuur. Verder denken ze als partner mee over beleidsvraagstukken en hebben bij belangrijke zaken een beslissende stem: De Raad van Toezicht keurt goed of af.
De Raad functioneert als een onafhankelijk orgaan, de 5 leden hebben gesolliciteerd of zijn gevraagd te solliciteren. Hun functies kennen maximaal twee termijnen van vier jaar.