logo
alt= alt= alt=

U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd. In dat geval is het goed om contact op te nemen met de wijkverpleegkundige van het wijkzorgteam ‘t Kloosterhof. De wijkverpleegkundige kan in een gesprek met u nagaan welke ondersteuning u nodig heeft en hoe deze kan worden georganiseerd. De zorg die wijkzorg ‘t Kloosterhof u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. We overleggen met u welke zorg dat is. Wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat zijn voor u de beste tijden om verzorgd of verpleegd te worden. Regelmatig bespreken we met u of alles naar wens verloopt, want misschien zijn er zaken die aangepast moeten worden. De regie ligt in uw handen.

Aanvragen wijkzorg: U, uw naasten of de huisarts kan zelf wijkzorg aanvragen. Dan komt de wijkverpleegkundige bij u thuis om een indicatie op te stellen.

Vervolgens krijgt u de benodigde zorg en ondersteuning voor de periode die u heeft afgesproken met de wijkverpleegkundige. Zowel tussentijds als aan het einde van de periode dat u zorg en ondersteuning krijgt, bespreekt de wijkverpleegkundige met u of u zelfstandig verder kunt of dat er nieuwe afspraken nodig zijn. U kunt ook wijkzorg nodig hebben na een verblijf in het ziekenhuis.

Welke zorg bieden wij:

* Lichamelijke verzorging: Hulp bij wassen en aankleden
* Aan- en uittrekken van steunkousen
* Huid- en wondverzorging
* Stimuleren van eten en drinken
* Ondersteuning van mantelzorgers
* Zorg in de laatste levensfase
* Katheteriseren en verzorgen van stoma en katheter
* Aanreiken van medicatie
* Toedienen van injecties
* Persoonlijke begeleiding