logo
alt= alt= alt=

Welkom bij ‘t Kloosterhof,

‘t Kloosterhof is een kleinschalig verzorgings-/verpleeghuis in Aalsmeer.

‘t Kloosterhof biedt woonruimte voor bewoners/cliënten met een lichamelijke zorgvraag (somatiek) en dementie (psychogeriatrie). Ook heeft ‘t Kloosterhof tijdelijke opnameplaatsen (ELV * en Respijtzorg)  ‘t Kloosterhof biedt zorg in een warme en huiselijke omgeving en heeft een geheel eigen karakter en sfeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar:
085 – 2736399

Zorg is  Zoveel meer
Dan zorgen;
Zorg is   Liefde, hoop,
Zorg is welzijn
Willen borgen
Met kracht, Geduld en Tederheid

Klik op onderstaande links voor onze vormen van wonen met zorg: