Per 29 september 2020:

Eén bezoeker per bewoner per dag

Dinsdag 29/09

Zorgcentra Meerlanden  →  Bezoekregeling per 29 september 2020

Zoals u wellicht in de media heeft gehoord, neemt het aantal besmettingen met corona in rap tempo toe. Gelukkig hebben we nog geen corona in onze huizen en dat willen we graag zo houden. Daarbij hebben we uw hulp keihard nodig.

Om de risico’s op besmetting te beperken, hebben we een aantal maatregelen genomen. Deels zijn deze voor onze medewerkers en deels gelden deze voor u.

Wij hanteren nu de volgende maatregelen:
• Er mag maximaal 1 bezoeker per bewoner per dag komen. Breng hiervan uw familieleden en vrienden/kennissen op de hoogte en stem dit onderling af.
• Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen. Neem deze zelf mee.
• Bezoekers gebruiken de hoofdingang en wassen/desinfecteren de handen grondig voor en na het bezoek.
• Bezoekers noteren bij binnenkomst hun naam en telefoonnummer; dit is nodig voor eventueel bron- en contactonderzoek.
• Bezoekers volgen de looplijnen en/of instructies van de locatie en gaan rechtstreeks naar de kamer van de bewoner.
• Bezoek vindt alleen op de eigen kamer plaats, dus niet in de huiskamer en ook niet in het restaurant of de brasserie.
• De huiskamers zijn gesloten voor bezoekers. Loop hier ook niet in om de bewoner op te halen of medewerkers aan te spreken.
• U houdt 1,5 meter afstand van zowel medewerkers als bewoners.
• Bezoekers blijven thuis bij lichte (verkoudheids)klachten. Ook als de bezoeker bij iemand in de buurt is geweest die mogelijk positief getest is/wordt op corona.
• Wordt een huisgenoot getest en heeft u zelf ook klachten? Laat u dan testen. Blijf thuis totdat de (negatieve) uitslag van de test bekend is.
• Het is voorlopig niet toegestaan om bewoners mee te nemen voor bezoek aan het huis van de bezoeker.