fbpx

Bezoekregeling iets aangepast:

Zodra de bewoners de tweede vaccinatie hebben gehad, wordt de bezoekregeling verruimd

Vrijdag 19/03

Zorgcentra Meerlanden  →  Bezoekregeling van Zorgcentrum De Meerwende iets versoepeld

Nu het merendeel van de bewoners van Zorgcentrum De Meerwende de tweede vaccinatie hebben gehad, wordt de bezoekregeling iets versoepeld;

  • Elke bewoner van de A-, B-, C-, en D-unit mag maximaal 2 bezoekers per dag ontvangen.
  • Elke bewoner van de E-unit en afdeling somatiek mag maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen*.

*Het bezoekersaantal voor de bewoners van de E-unit en afdeling somatiek worden verruimd zodra iedereen voor de tweede keer is gevaccineerd. Dat is nu nog niet het geval.

De overige maatregelen blijven hetzelfde.

Dat wil zeggen:

  • Bezoek houdt 1,5 meter afstand van zowel medewerkers als bewoners.
  • Bezoek draagt gedurende het bezoek een zelf meegenomen mondkapje.
  • Bezoek vindt alleen op de eigen kamer plaats, dus niet in de huiskamer en ook niet in het restaurant of de brasserie.
  • Bezoekers gebruiken de hoofdingang en wassen/desinfecteren de handen grondig voor en na het bezoek.
  • Bezoekers noteren bij binnenkomst hun naam en telefoonnummer.
  • Bezoekers volgen de looplijnen en/of instructies van de locatie en gaan rechtstreeks naar de afdeling/etage waar de bewoner woont.
  • Blijf thuis bij lichte (verkoudheids)klachten of andere coronagerelateerde klachten of als u langer dan 15 minuten bij iemand in de buurt bent geweest die positief getest is/wordt.
  • Wordt een huisgenoot getest en heeft u zelf ook klachten, laat u dan testen en blijf thuis totdat de (negatieve) uitslag van de test bekend is.

Wij hopen op uw begrip en danken u voor uw medewerking!