fbpx

De Meerstede positief beoordeeld bij inspectieonderzoek

Woensdag 20/06

Zorgcentra Meerlanden  →  De Meerstede positief beoordeeld bij inspectieonderzoek

Op 22 maart 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd* in oprichting een onaangekondigd inspectiebezoek aan De Meerstede in Hoofddorp. De inspectie constateert dat De Meerstede ruimschoots voldoet aan bijna alle veertien van de beoordeelde normen van het brede toetsingskader.

De inspectie heeft veel lovende woorden over De Meerstede, waaronder:

Cliënten binnen De Meerstede krijgen persoonsgerichte zorg van deskundige zorgverleners. Zorgverleners benaderen cliënten op een warme en respectvolle manier. Het welzijn en welbevinden van de cliënten staat hierbij centraal. De Meerstede heeft een open karakter. Familie, vrienden en vrijwilligers zijn betrokken bij de zorg. De Meerstede heeft veel aandacht voor een zinvolle dagbesteding voor haar cliënten. Zorgverleners maken professionele afwegingen en werken methodisch. De geboden zorg is goed navolgbaar in het cliëntdossier. De Meerstede borgt de deskundigheid van zorgverleners door passende scholing en begeleiding.

Sturing op kwaliteit en veiligheid verloopt goed. De hoofden Zorg & Welzijn hebben hierin een belangrijke rol. Zij hebben goed zicht op wat er zich afspeelt in de dagelijkse praktijk en passen de zorg hier zo nodig op aan.’

De inspectie concludeert in het rapport dat de kwaliteit van de zorg goed is in De Meerstede. Tijdens het bezoek zag de inspectie dat zowel het management als de medewerkers bij De Meerstede zich toetsbaar, transparant en lerend opstellen. Van de paar verbeterpunten genoemd in het rapport, heeft de inspectie het vertrouwen dat De Meerstede deze slagvaardig zal oppakken.

*De inspecteurs toetsen of een zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders.