fbpx

Geestelijke verzorging

bij De Meerstede

De Meerstede  →  Geestelijke verzorging

In De Meerstede

… al een poosje of nog maar net. Uzelf of uw vader, moeder, …
Op deze pagina vindt u wat wij, geestelijk verzorgers van De Meerstede, voor u willen betekenen.

• Geestelijke verzorging biedt zorg op het gebied van zingeving en levensbeschouwing
• Geestelijke verzorging is voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing
• Geestelijke verzorging biedt een luisterend oor, een vertrouwelijk gesprek, rituelen en vieringen

Vieringen, diensten en herdenkingen

In De Meerstede is er iedere zondag om 10.00 uur een rooms katholieke woord- en communieviering. Deze wordt verzorgd door een geestelijk verzorger of een andere geestelijke. Een paar keer per jaar is er een eucharistieviering, die wordt verzorgd door de plaatselijke pastoors. Tevens wordt er een paar keer per jaar een oecumenische viering gehouden door de beide geestelijk verzorgers. Natuurlijk ook met Pasen en Kerst.
Daarnaast is er op 2 november een herdenkingsbijeenkomst. Tijdens deze dienst worden de overleden bewoners herdacht. Familieleden van overleden bewoners worden hier ook voor uitgenodigd.

Individuele gesprekken

De geestelijk verzorgers zijn ook beschikbaar als u behoefte heeft aan een luisterend oor. Dit mag over van alles gaan: zorgen, geloofsvragen, levensvragen, zingeving, herinneringen of gedachtes. Een gesprek met de geestelijk verzorger is altijd in vertrouwen.

Afscheid en ziekenzegen

U kunt onze geestelijk verzorgers benaderen op het moment dat er behoefte is aan een afscheidsritueel. Er kunnen bestaande rituelen aangeboden worden zoals een (zieken)zegen of een gebed. Er kan ook een persoonlijk ritueel afgestemd worden. Wanneer behoefte is aan een formeel sacrament, kan er een priester of predikant benaderd worden.

Uitvaart

Rond een overlijden kunt u onze geestelijk verzorger benaderen voor het verzorgen van een uitvaart. Dit kan een kerkelijke uitvaart zijn of een aantal persoonlijk afgestemde rituelen. Daarnaast is het mogelijk om een afscheidsdienst te houden in de kapel van De Meerstede.

Vieren aan tafel

Om de drie weken is er een kleine viering voor de bewoners van Soestdijk, ’t Loo, Drakensteyn en Eikenhorst. Rondom de tafel wordt er uit de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen.

 

 

 

Bijbelsetuin

In het voor- en najaar wordt er een rondleiding door de Bijbelse Tuin van de H. Joannes de Doper parochie te Hoofddorp georganiseerd. De data zijn te vinden in de activiteitenagenda.

 

 

 

Bier & Spiritualiteit

Bier & Spiritualiteit Een paar keer per jaar is er ‘Bier & Spiritualiteit’. Aan de hand van een abdijbier wordt er gesproken en gediscussieerd over de geschiedenis en spiritualiteit van desbetreffende kloosterorde. Tijdens dit moment worden diverse biertjes uitgeprobeerd.

De kapel

De kapel in De Meerstede is er voor u:

• Als inspiratiebron en vrijplaats

De ruimte van de kapel roept van alles op en in haar herkenbare eenvoud kan zij veel mensen aanspreken. De kapel is uitermate geschikt voor vieringen op zondag, voor uitvaarten, voor herdenkingsbijeenkomsten, voor concerten, maar ook als stilteruimte op doordeweekse dagen. De kapel wordt met name ingezet als: liturgische ruimte, stiltecentrum en ruimte voor muziek.

Wie de kapel binnenkomt heeft over het algemeen niet veel behoefte om te spreken. Mensen komen even binnen om rustig te zitten. Ze bidden of hebben een intentie. Men ervaart in de kapel rust door de sfeer. Ze ervaren ruimte voor bezinning en gebed. In de kapel kunnen mensen in contact komen met hun kern, hun krachtbronnen of inspiratiebronnen. De kapel zal daarom altijd bereikbaar moeten zijn en blijven voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

Als plek van ontmoeting en verbondenheid

Vieringen (kerkelijke en andersoortige) bieden verbondenheid en ontmoeting. Verbondenheid met lotgenoten en bemoediging door het samenzijn. Bezoekers kunnen contact maken met zichzelf, met anderen of met de Ander. Bezoekers kunnen zich verbonden voelen met dierbaren en steken een kaarsje aan. De kapel appelleert op deze manier aan religieuze gevoelens of spirituele ervaringen. Ontmoeting en verbondenheid zijn belangrijke aspecten van welzijn.

• Als plek voor troost en geborgenheid

De ruimte van de kapel kan door haar speciale sfeer en inrichting troost en geborgenheid bieden. Ervaringen van troost en geborgenheid zijn nodig en mogen een plaats hebben in het leven van ieder mens.

• Als plek voor rituelen

De kapel biedt gelegenheid om een kaarsje te branden, om even bij Maria te zijn, om te bidden. De kapel biedt door haar bijzondere sfeer en inrichting de mogelijkheid voor allerlei vormen van persoonlijke rituelen en devotie. Bij De Meerstede kunnen bewoners gratis gebruik maken van geestelijke zorg. In ons zorgcentrum is een Pastoraal medewerker aanwezig met wie een afspraak gemaakt kan worden. Verder hebben wij een kapel waar bewoners en wijkbewoners diensten kunnen bijwonen.

Voor geestelijke verzorging na overlijden gelden de tarieven zoals genoemd in de tarievenlijst.

Contact met de geestelijk verzorgers:

Bernadette Dullens (Rooms-Katholiek)
b.dullens@zorgcentra-meerlanden.nl
06 5250 0473