fbpx

Heeft u woonruimte en zorg nodig

op onze afdeling PG?

De Meerstede  →  Kleinschalig wonen PG

Welkom op onze afdeling PG (psychogeriatrie)

Op deze afdeling hebben wij kleinschalige woonunits voor u. Waarvan dertig plekken voor onze dementerende ouderen.

Elke woonunit heeft een grote keuken met een grote huiskamer. Op de kamers zijn geen keukens. Op uw kamer heeft u een badkamer voor u alleen, of een gedeelde badkamer.

Op deze afdeling heeft u geen eigen huisarts, maar staat u onder behandeling van onze verpleeghuisarts.

Gezamenlijke huishouding
Samen met onze medewerkers vormt u met de andere bewoners een huishouding. De gezamenlijke huiskamer speelt hierin een centrale rol. Hier worden de maaltijden bereid, genuttigd en activiteiten gedaan. De medewerker kookt, al dan niet, met hulp van de cliënten of vrijwilligers. Ook wordt het gewaardeerd wanneer familieleden koken en mee eten.

Familie en vrienden zijn belangrijk

Wij nodigen uw familie en vrienden uit om een actieve rol te blijven spelen in uw leven.

Voor De Meerstede is het belangrijk dat u zich bij ons “thuis” voelt en zo gewoon mogelijk uw leven kan voorzetten.

 

Is er sprake van dementie?

Dan hebben wij voor u vier units kleinschalige woningen. Op elke unit wonen zeven of acht bewoners met elkaar .

Uw kamer naar eigen smaak inrichten

U bent vrij uw eigen kamer in te richten zodat deze helemaal eigen en herkenbaar voor u is.

 

U wordt verzorgd door ons multidisciplinair verpleeg- en behandelteam

Op beide afdelingen staat ons multidisciplinair verpleeg-en behandelteam voor u klaar. Zo wordt u ondersteund door verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en activiteitenbegeleiders. Ook alle paramedische zorg, bijvoorbeeld fysiotherapie, psycholoog, logopedist, ergotherapeut, is inzetbaar daar waar u dat nodig heeft.

De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt. Met uw EVV’er maakt u en/of uw familie afspraken over de inhoud van de zorg.

 

Uw ZorgLeefPlan

Twee keer per jaar wordt er een ZorgLeefPlan bespreking gehouden.  Tijdens zo’n gesprek kijkt u samen met uw EVV’er en de verpleeghuisarts hoe de afgelopen periode voor u is geweest. Ook kijken jullie wat u de komende periode nodig heeft van de afdeling. Hierin nemen wij uw eigen omgeving/relaties mee, om uw leven bij ons zo plezierig mogelijk te maken.

Wat heeft u nodig om voor deze zorg in aanmerking te komen?

U komt in aanmerking voor deze afdeling wanneer u een indicatie vanuit de indicatiestelling heeft met een: ZZP 5 of  ZZP 7 met BOPZ.

ZZP betekent Zorg Zwaarte Pakket
BOPZ betekent Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

Veelgestelde vragen

 • Ik sta op een wachtlijst, wat betekent dat?

  Heeft u een CIZ-indicatie voor de Wet Langdurige zorg, de Wlz? En wacht u op een plaats in één van onze zorgcebtra? Dan komt u op een wachtlijst te staan. U krijgt dan een ‘wachtstatus’.

  Een ‘wachtstatus’ zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u wacht totdat er een plek vrij komt voor u in het zorgcentrum van uw voorkeur. Of omdat uw situatie ernstig is en u snel moet worden opgenomen. Hoe dringender uw situatie, hoe sneller u een plaats krijgt.

  Wilt u meer weten over de ‘wachtstatus’? Lees dan de folder ‘U staat op een wachtlijst, wat betekent dat?’

 • Hoe gaan jullie om met het levenseinde?

  Denken en praten over doodgaan is niet makkelijk. Voor uzelf, voor de mensen om u heen en voor de mensen die u verzorgen is het vaak een moeilijk onderwerp om over te beginnen. Het kan helpen te praten over uw verdriet, angst en zorgen. Hoe u naar het leven kijkt en of u gelooft zullen daarbij een rol spelen.

  Zorgcentra Meerlanden heeft een speciaal beleid opgesteld hoe om te gaan met het levenseinde. Daarnaast hebben wij zorgmedewerkers die zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg. Zo kunnen wij, in het laatste stuk van uw leven, u de zorg geven die bij u past. Wij horen graag van u waar u behoefte aan heeft.

  Wilt u hier meer over weten? Lees onze pagina ‘Nadenken en praten over uw levenseinde

   

 • Waar moet de geleverde zorg aan voldoen?

  Onze zorg aan u moet voldoen aan de Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Maar wat betekent dat?

  Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en ons als zorgaanbieder.  Het regelt uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

  Klikt u hier om meer te weten te komen over de Algemene Voorwaarden en de bijzondere delen.

 • Ik zie via het cliëntportaal een MIC-melding, maar geen verdere omschrijving. Wat moet ik hier mee doen?

  Het kan zijn dat u bij de rapportage een melding van een MIC (Meldingen Incidenten Cliënten) tegenkomt. Het vervolg hangt af van wat er is afgesproken in het zorgleefplan met betrekking tot incidenten.

  Indien het incident valt buiten wat in het zorgleefplan is afgesproken als acceptabel voor de cliënt, dan ontvangt u meer uitleg.  Dit kan zijn per telefoon of per e-mail. Het is maar net wat u heeft afgesproken met de zorgafdeling.

  Val het incident binnen wat in het zorgleefplan is afgesproken als acceptabel voor de cliënt, dan wordt er geen verdere actie naar u toe ondernomen.

  Heeft u vragen over de MIC-melding, dan kunt u contact opnemen met de EVV’er.

 • Waarom wordt er niet dagelijks gerapporteerd in het cliëntportaal?

  Het kan zijn dat er niet dagelijks wordt gerapporteerd. Er zijn dan geen bijzonderheden te vermelden en de zorg heeft, zoals afgesproken in de zorgleveringsovereenkomst, plaatsgevonden.

   

 • Wat kan ik inzien met het cliëntportaal?

  Via de startpagina kunt u de volgende onderdelen bekijken:

  1. Persoonsgegevens
  U ziet hier uw gegevens zoals bij ons bekend. U kunt gewenste wijzigingen aan de betreffende zorgafdeling doorgeven.

  2. Zorgplan
  Hier staat uw zorgplan.

  3. Rapportages lezen
  U kunt hier uw rapportages inzien.

  Op het eerste scherm ziet u de rapportages van de laatste zeven dagen.  U kunt tot dertig dagen terug de rapportages bekijken.
  Wilt u meer rapportages inzien, dan kunt u dit navragen bij uw zorgafdeling.

  Het kan zijn dat er niet dagelijks wordt gerapporteerd. Er zijn dan geen bijzonderheden te vermelden en de zorg heeft, zoals afgesproken in de zorgleveringsovereenkomst, plaatsgevonden.

  4. Overzicht cliëntagenda per dag
  Hier ziet u een overzicht van uw afspraken van de huidige dag. Het is niet mogelijk om een afspraak digitaal te wijzigen.

  Heeft u vragen of opmerkingen over de agenda dan kunt u dat aangeven bij de zorgafdeling.

 • Hoe kan ik gebruik maken van dagbesteding in Zorgcentra Meerlanden?

  Voor deelname aan de dagbesteding heeft u een indicatie nodig van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet Langdurige Zorg (Wlo).

  Voor meer informatie kunt met onze coördinatoren Dagbegeleiding afspreken. Vraagt u de contactgegevens op bij de receptie van de door u gewenste locatie.

 • Hoe gaat Zorgcentra Meerlanden om met mijn gegevens?

  Sinds 2018 geldt een nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U krijgt hiermee meer invloed op de verwerking van persoonsgegevens. In ons privacyreglement staat onder meer aangegeven welke persoonsgegevens wij gebruiken, met welke reden en hoe lang we deze bewaren.

  Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens staan beschreven in deze folder: 

  Om ons complete privacyreglement in te zien, kunt u op deze link klikken: Privacyreglement Zorgcentra Meerlanden

  Mocht u nog vragen hebben over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Stuur uw e-mail naar: privacy@zorgcentra-meerlanden.nl.

  Wilt u meer weten over het privacybeleid van deze website? Klikt u dan op deze link: Privacybeleid

   

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning bij De Meerwende of De Meerstede?

  De aanleunwoningen op het terrein van De Meerwende/ De Meerstede zijn gemerkt als een WIBO-woning (Wonen In een Beschermde Woonomgeving).
  Men kan hier in komen wonen met een WMO-urgentieverklaring of 65+jaar is (zie voorrangsregeling-sociale-huur-haarlemmermeer. De woningen zijn eigendom van Ymere en de toewijzing gaat via Woningnet.

  Indien u in aanmerking wilt komen voor deze woningen dient u de volgende stappen te doorlopen:

  Inschrijven bij woningnet
  OF via DigiD een aanvraag bij WMO voor urgentie (inschrijving bij Woningnet is een voorwaarde om aan te kunnen vragen)
  ZELF digitaal reageren via woningnet, wibo-woningen worden gepubliceerd. Prioriteit is bij de langst wachtende met urgentie en daarna wachtenden zonder urgentie (65+).
  Men kan aan Stichting Meerwaarde hulp vragen om een DigiD aan te vragen.

  Enige handige telefoonnumers en websites:

  Gemeente Haarlemmermeer: 0900-1852
  Ymere: 088-000 89 00

  http://www.hlmrmeer.nl/nl/wonen-leven/woningmarkt/woning-zoeken
  http://www.mijnwoonservice.nl/woningnet/

 • Hoe lang moet ik wachten tot ik kan wonen in Zorgcentra Meerlanden?

  Zorgcentra Meerlanden kan helaas niet aangegeven hoe lang het duurt voordat u bij ons kunt komen wonen. Dit is afhankelijk van de locatie, uw zorgzwaarte, maar ook van het aantal appartementen dat beschikbaar komt. Voor specifieke vragen kunt u contact op nemen met onze Zorgbemiddelaar op telefoonnummer: 085-2736399.

  Bekijk ook de folder: U staat op een wachtlijst, wat betekent dat?

 • Kan ik gebruik maken van de activiteiten bij Zorgcentra Meerlanden?

  U kunt op alle locaties van Zorgcentra Meerlanden gebruik maken van activiteiten.  Neemt u vooraf contact op met de activiteitenbegeleiding om mogelijkheden tot deelname te bespreken.

  Op de pagina activiteiten van De Meerwende, De Meerstede en ’t Kloosterhof kunt u zien welke activiteiten aangeboden worden.

 • Hoe vraag ik een WijkServicePas aan?

  U kunt een WijkServicePas aan vragen bij het Servicecentrum door te bellen of door een contactformulier in te vullen zodat iemand  contact met u op kan nemen.

 • Kan Zorgcentra Meerlanden mijn was verzorgen als ik hier kom wonen?

  Cliënten van Zorgcentra Meerlanden kunnen ervoor kiezen om familie voor de was te laten zorgen of dit uit te besteden aan Zorgcentra Meerlanden.

  Indien u de was door Zorgcentra Meerlanden laat verzorgen, dient u alle kledingstukken te (laten) merken. Maar ook als familie voor de was zorgt, raden wij dit ten zeerste aan ter voorkoming van vermissing. Als uw wasmerkjes op zijn, kunt u bij de receptie weer nieuwe bestellen. Indien u uw was uitbesteed aan Zorgcentra Meerlanden kunt u voor in deze informatiemap zien wanneer/hoe vaak uw was opgehaald wordt en weer afgeleverd. Indien u een kledingstuk mist of heeft een kledingstuk door het wassen door Zorgcentra Meerlanden schade opgelopen, dan kunt u dit aan uw EVV/receptie/linnenkamer melden. Het zal worden geregistreerd, waarna naar een oplossing zal worden gezocht. Stoomgoed is altijd voor uw eigen rekening.

 • Hoe dien ik een klacht in?

  Hoewel alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden zich continu inspannen om de zorg- en dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het natuurlijk toch vóórkomen dat u ontevreden bent.

  Alleen indien u aangeeft wat anders zou kunnen, kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren. Zorgcentra Meerlanden beschouwt een klacht daarom als een gratis advies.

  Bent u ontevreden? Wij waarderen het wanneer u het in eerste instantie bespreekt met de betrokken persoon. Indien u dit lastig vindt, kunt u dit samen met de leidinggevende doen.

  Ook zou u uw probleem kunnen voorleggen aan de Cliënten- en Familieraad. Zij kunnen u adviseren waar u met uw klacht terecht kan. De Cliënten- en Familieraad zelf houdt zich niet bezig met individuele klachten.

  Wanneer de gesprekken, naar uw mening, geen oplossing hebben geboden, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor cliënten van Zorgcentra Meerlanden. U kunt samen met de vertrouwenspersoon beslissen om eventueel een formele klacht bij de Klachtencommissie in te dienen. Dit is een onafhankelijk commissie; de leden hebben geen binding met Zorgcentra Meerlanden.

  De vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van Zorgcentra Meerlanden is bereikbaar via Facit op telefoonnummer: 0251-212202 of via e-mail: sabine.van.pelt@facit.nl.

 • Welke kosten brengt Zorgcentra Meerlanden in rekening?

  Cliënten van Zorgcentra Meerlanden hebben ten aanzien van de zorg- en dienstverlening recht op bepaalde zaken conform de wettelijke regeling: Uw zorg in een AWBZ-instelling
  Voor (aanvullende) diensten kan Zorgcentra Meerlanden wel kosten in rekening brengen. Meer informatie over de kosten van de aanvullende diensten kunt u vinden in de tarievenlijst.

 • Kosten in de zorg

  Kosten in de Zorg

  De kosten hangen af van de zorg die u ontvangt .
  Hier vindt u een overzicht van de wetgeving en bijkomende kosten in de zorg.

  Langdurige zorg (WLZ)
  De WLZ vergoedt langdurige zorg als u intensieve zorg nodig heeft door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor WLZ-zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze intacte geeft aan welke zorg u nodige heeft en hoeveel.
  U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomsten, vermogen, gezinssituatie en de zorgindicatie. Het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage.

  Zorgverzekeringswet (ZvW)
  Het basispakket van uw zorgverzekering vergoedt veel gebruikte zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Uw zorgverzekeraar vergoedt o.a. verpleging thuis en fysiotherapie.
  Bepaalde zorg vergoedt uw zorgverzekeraar alleen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. In de voorwaarden van de aanvullende verzekering staat hoeveel u precies vergoed krijgt.

  Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  Via de WMO kunt u een vergoeding krijgen voor ondersteuning in en om het huis.
  De gemeentes zorgen voor de uitvoering van de WMO. Uw gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft.

 • Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)

  Als door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg vastgesteld dat u langer dan drie maanden zorg nodig heeft, dan kunt u beslissen deze zelf te regelen. U vraagt dan bij het Zorgkantoor in uw regio een PersoonsGebonden Budget aan. Daarmee kunt u op zoek gaan naar organisaties of personen waar u hulp wilt inkopen. Bij de vaststelling van de hoogte van het budget wordt rekening gehouden met het soort en de hoeveelheid zorg die u nodig heeft.
  U betaalt net, als bij de AWBZ, een eigen bijdrage.

  Handige informatie over PGB treft u ook aan op de site van Per Saldo.

 • Hoe verloopt mijn zorgaanvraag?

  De zorgaanvraag verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, www.ciz.nl). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van de CIZ gaat u naar het Zorgkantoor in uw regio. Voor Zorgcentra Meerlanden is dat Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

  U kunt bij het CIZ uw voorkeur voor een zorgorganisatie aangeven. Het Zorgkantoor stuurt uw indicatie vervolgens naar deze zorgorganisatie.

  Zodra wij uw indicatie hebben ontvangen, neemt onze zorgbemiddelaar contact met u op. In overleg wordt dan plaatsing op onze wachtlijst met u besproken.

  Opname geschiedt in overleg met de zorgbemiddelaar van Zorgcentra Meerlanden.

 • Een zorgindicatie, wat is dat?

  Om in aanmerking te komen voor zorg, heeft u een indicatie nodig vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft u een “indicatie” nodig.

  Een indicatie is een “toegangsbewijs” om bepaalde zorg of voorzieningen te krijgen. In de indicatie wordt opgenomen of u in aanmerking komt voor zorg, hulp of een WMO voorziening. Komt u in aanmerking, dan wordt ook de hoeveelheid hulp, de soort hulp en de duur van de hulp en/of voorziening bepaald.

 • Mijn vader/moeder wil graag in een woon-zorgcentrum gaan wonen. Hoe regel ik dat?

  Voor een woning in een woon-zorgcentrum is een indicatie van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) nodig. Als het CIZ vindt dat u intensieve zorg nodig heeft, krijgt u een indicatiebesluit waarin staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) u recht heeft. Een zorgzwaartepakket beschrijft de ondersteuning of zorg die u nodig heeft als u niet zelfstandig thuis kunt wonen.