Heeft u een klacht?

Dit is wat u kunt doen:

Zorgcentra Meerlanden  →  Heeft u een klacht?

Zorgcentra Meerlanden beschouwt een klacht als gratis advies

Hoewel alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden zich continu inspannen om de zorg- en dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het natuurlijk toch vóórkomen dat u ontevreden bent.

Alleen indien u aangeeft wat anders zou kunnen, kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren. Zorgcentra Meerlanden beschouwt een klacht daarom als een gratis advies.

 

 

Probeer het te bespreken

Indien u een klacht heeft, kunt u dat bespreken met de betrokken persoon en/of indien u dit lastig vindt samen met de leidinggevende.

Ook zou u uw probleem kunnen voorleggen aan de Cliënten- en Familieraad, die u kan aangeven waar u met uw klacht terecht kan. De Cliënten- en Familieraad zelf houdt zich niet bezig met individuele klachten.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon

Als u dit moeilijk vindt, of als de gesprekken naar uw mening geen oplossing bieden, kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor cliënten van Zorgcentra Meerlanden. Eventueel kunt u samen met de vertrouwenspersoon beslissen een formele klacht bij de Klachtencommissie in te dienen. Dit is een onafhankelijk commissie; de leden hebben geen binding met Zorgcentra Meerlanden.

De vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van Zorgcentra Meerlanden is bereikbaar via Facit: