fbpx

Heeft u tijdelijk zorg nodig?

Zorgcentra Meerlanden  →  Heeft u tijdelijk zorg nodig?

Tijdelijk wonen met zorg

EersteLijns Verblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. U kunt gebruikmaken van EersteLijns Verblijf als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen.

Bijvoorbeeld omdat,

  • u door omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kunt krijgen;
  • u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen, bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte of een handicap;
  • u moet aansterken na een ziekenhuisopname;
  • u zorg nodig heeft in uw laatste levensfase.

Wat heeft u nodig om deze zorg te ontvangen?
U heeft voor een EersteLijns Verblijf opname een medische indicatie van uw huisarts nodig. Medische indicatie ELV-hoog of Wlz ZZP 6.
Uw tijdelijke opname is verzekerd vanuit uw basisverzekering. Het is natuurlijk verstandig om dit bij uw eigen zorgverzekeraar na te vragen. Uw huisarts beslist hoelang deze indicatie nodig is, maar mag tot maximaal 12 weken duren.

Wat valt onder deze zorg?
U krijgt de begeleiding, verzorging en verpleging die u nodig heeft. Onze verzorgenden, verpleegkundigen en andere deskundigen zoals een psycholoog en fysiotherapeut staan voor u klaar. Afhankelijk van uw indicatie zal de medische verantwoordelijkheid bij de verpleeghuisarts of uw eigen huisarts liggen. Uw huisarts zal sowieso altijd betrokken zijn.

U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van alle aanwezige voorzieningen in het huis, zoals een pedicure/kapper en gebruik maken van het restaurant. We bieden ook specialistische zorg (zoals stoma- of wondverzorging) als dit nodig mocht zijn.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar: 085 27 36 399

Is uw mantelzorger tijdelijk niet aanwezig?

Dan kunt u respijtzorg krijgen.
Respijtzorg is ook een kortdurende opname, maar is nodig omdat uw familie/mantelzorger tijdelijk niet of onvoldoende voor u kunnen zorgen. Dit door ziekte/overbelasting of vakantie.

De WMO indicatie wordt aangevraagd via het CIZ en komt vanuit de Wet Langdurige Zorg. Voor respijtzorg geldt vaak een eigen bijdrage. Dit wordt bepaald door het CAK.
Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook respijtzorg vanuit de aanvullende verzekering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar: 085 27 36 399

Respijtzorg is beperkt mogelijk en alleen voor inwoners van de gemeente Aalsmeer. Deze zorg bieden wij alleen  in De Meerwende. Respijtzorg wordt vergoed vanuit uw gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar.