fbpx

Mededeling over de verstrekking van cliëntgegevens aan Nivel en RIVM

Woensdag 29/04

Zorgcentra Meerlanden  →  Landelijk wetenschappelijk onderzoek: Cliëntgegevens worden verstrekt aan Nivel en RIVM

Zorgcentra Meerlanden doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is belangrijk voor het beleid van de regering. Daarnaast wordt het gebruikt voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van COVID-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen (geanonimiseerd). Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij, redelijkerwijs, niet iedereen vooraf om toestemming vragen.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (privacy@zorgcentra-meerlanden.nl).

Irma van Weert, bestuurder