fbpx

Janne Buijs - Raad van Toezicht

Over Zorgcentra Meerlanden  →  Janne Buijs – Raad van Toezicht

"Ik vind het een voorrecht om van dichtbij te mogen zien met welke passie en compassie er binnen Zorgcentra Meerlanden wordt gewerkt"

Mijn naam is Janne Buijs, ik ben getrouwd en moeder van drie stoere jongens. Ik studeerde Beleid & Management Gezondheidszorg in Rotterdam en kwam daarna te werken in een verpleeghuis. Vanaf dat moment werd de ouderenzorg mijn ‘thuis’ en heb ik vanuit verschillende functies mijn steentje bijgedragen aan het verbeteren en verder ontwikkelen van de zorg voor onze ouderen en kwetsbaren. Momenteel als interim adviseur en toezichthouder, maar voorheen als consultant, businesscontroller en bestuurssecretaris.

De financiële ‘gezondheid’

Binnen de Raad van Toezicht ben ik lid van de auditcommissie financiën en control en lid van de remuneratiecommissie. De auditcommissie verdiept zich specifiek in de financiële ‘gezondheid’ van Zorgcentra Meerlanden. We zien toe, maar denken ook mee over de wijze waarop de bedrijfsvoering van ZCM is georganiseerd. Hoe kunnen we zorgen voor maximale omzet, een goede marktpositie en hoe gaan we verstandig om met ons geld?

De remuneratiecommissie houdt zich bezig met de werkgeversrol die de Raad van Toezicht heeft. Primair betekent dat toezicht op het functioneren van de bestuurder en de beloning. Maar ook de werving en selectie van nieuwe toezichthouders en een nieuwe bestuurder, mocht dit op enig moment aan de orde zijn. Uitgangspunt is altijd het gezamenlijke doel: dienend aan het werk van alle medewerkers bij Zorgcentra Meerlanden, zodat zij in hun zorg voor de cliënten maximaal ondersteund worden. Ik vind het een voorrecht om van dichtbij te mogen zien met welke passie en compassie er binnen Zorgcentra Meerlanden wordt gewerkt. Zorgmedewerkers uit de regio willen graag bij een van de locaties of in de wijk komen werken. Maar ook de medewerkers van het management en de staf werken vol bezieling aan het welbevinden van de cliënten. Dat raakt mij, grootsheid zit vaak in de kleine dingen.

Echtheid, oprechtheid, luisteren en liefdevol zorgen

De zorgsector is er voor mensen wanneer ze op hun kwetsbaarst zijn. Dan gaat het over echtheid, oprechtheid, luisteren en liefdevol zorgen. Tegelijk worden organisaties uitgedaagd om steeds weer te werken aan vernieuwing en verbetering. Mijn persoonlijke uitdaging is om de verandering geen doel op zich te laten zijn, maar altijd te bezien vanuit het perspectief van de cliënt én de medewerker.