fbpx

Erik van Straalen - Raad van Toezicht

Over Zorgcentra Meerlanden  →  Erik van Straalen – Raad van Toezicht

"Het is belangrijk dat ouderen passende zorg krijgen, zodat ze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven hebben en zo gezond mogelijk ouder worden. "

Mijn naam is Erik van Straalen. Ik woon met veel plezier in Durgerdam met Marc en onze dochter en zoon. Durgerdam ligt aan het buitenY en dichtbij Amsterdam. Het is een plek waar ik bewust voor heb gekozen, omdat ik houd van de natuur en zeilen en ook van de reuring en cultuur van de stad. Ik zet me in voor behoud van dit mooi cultuurhistorische plekje en ben in de weekenden actief als trainer jeugdzeilen.

Mijn hart ligt bij de publieke sector en bij de gezondheidszorg. Na mijn studie algemene economie ben ik gaan werken voor het ministerie van Justitie. Sindsdien heb ik op allerlei plekken ervaring opgedaan met de gezondheidszorg; als financieel adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als bestuursadviseur zorg bij de gemeente Amsterdam, concerncontroller van de GGZ-instelling Jellinek-Mentrum, als lid van de raden van toezicht en voorzitter van de auditcommissies van de oudereninstelling Spectrum in Dordrecht en Stichting Mee Amstel en Zaan en als afdelingshoofd bedrijfsvoering en strategie van de GGD Amsterdam. Daarnaast heb ik als programmamanager allerlei maatschappelijke en bestuurlijke projecten getrokken en heb veel ervaring met crisismanagement.

Samen met Orian van der Beek ben ik lid van de auditcommissie van de raad van toezicht. Mijn kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering zet ik graag in om met elkaar een antwoord te vinden op de vele uitdagingen waar Zorgcentra de Meerlanden voor staat. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de renovatie, wijzigingen van de bekostiging, het bieden van extramurale zorg en samenwerking met andere instellingen.

Bijdragen aan passende zorg en gezonde bedrijfsvoering
Het is belangrijk dat ouderen passende zorg krijgen, zodat ze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven hebben en zo gezond mogelijk ouder worden. Goede en passende kwaliteit van zorg vinden in combinatie met mantelzorg is een opgave. De bevolking vergrijst en wordt diverser, de beroepsbevolking daalt, de leefstijl van ouderen verandert en de samenleving digitaliseert en innoveert. Dat zijn allemaal grote ontwikkelingen, die ook op Zorgcentra Meerlanden afkomen. Als lid van de raad van toezicht draag ik graag bij aan de strategie en koers van Zorgcentra Meerlanden om te zorgen voor passende zorg en een gezonde bedrijfsvoering. Dat doen we in goede dialoog met de bestuurder en management, met de cliënten- en familieraad en ondernemingsraad.

Ik ben heel dankbaar dat ik als lid van de raad van toezicht een bijdrage mag gaan leveren aan Zorgcentra Meerlanden en daarmee goede ouderzorg. De komende periode wil ik graag de organisatie en de locaties beter leren kennen en verheug ik me erop om de medewerkers en cliënten te ontmoeten.