fbpx

Jeannette Meijer - Raad van Toezicht

Over Zorgcentra Meerlanden  →  Jeannette Meijer – Raad van Toezicht

“Er is serieuze en structurele aandacht voor opleiding, groei en welbevinden van medewerkers”

Ik ben Jeannette Meijer, moeder van twee dochters, beiden studerend. Ik werk al dertig jaar in de zorg. Eerst in het Rode Kruis Ziekenhuis. Daarna kort in de GGZ, waar een andere wereld voor mij openging. Nu werk ik alweer ruim elf jaar in het Spaarne Gasthuis. Eerst als secretaris Raad van Bestuur/jurist en sinds een aantal jaar als bedrijfsjurist en klachtenbemiddelaar. Ik vind het belangrijk om te zien wat mensen persoonlijk drijft, maar ook samenbindt en waar zij elkaar kunnen vinden. Mijn professionele hart ligt bij het gezondheidsrecht, ethiek, privacy en informatiebeveiliging, maar ook bij zorgvuldig bestuur (governance).

De belangrijkste voorwaarde voor het verlenen van echt goede zorg

Als leden van de Raad van Toezicht zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de bestuurder. Daarnaast zijn wij voor haar een sparringpartner en hopelijk ook een originele en positief kritische meedenker. Door mijn ervaring in de ziekenhuizen en de GGZ kreeg ik veel mee over kwaliteitszorg. Samen met Paulien van Hessen ben ik dan ook lid van de commissie Kwaliteit, Personeel en Organisatie van de Raad van Toezicht. Wij proberen, naast een goed begrip van de kwaliteitszorg- en kwaliteitssystemen binnen Zorgcentra Meerlanden, ook zicht te hebben op de cliënten- en personeelszorg in de praktijk. Dat doen wij door het bijwonen van informatieavonden, cliënten- en familiebijeenkomsten. Ook gaan wij in gesprek met de ondernemingsraad, de Cliënten- en familieraad, leidinggevenden en medewerkers.

Het bijzondere binnen Zorgcentra Meerlanden vind ik dat de medewerkers zo sterk worden gezien en gewaardeerd als de belangrijkste kracht bij de zorg voor cliënten. Er is serieuze en structurele aandacht voor opleiding, groei en welbevinden van medewerkers. Dit is volgens mij de belangrijkste voorwaarde voor het kunnen verlenen van echt goede zorg.

Goede zorg voor mensen

Waarom de zorg mij aanspreekt? Daar kan ik kort over zijn; goede zorg voor mensen, die ziek zijn of hulp nodig hebben, is essentieel. Dat kenmerkt een beschaving. Ik draag daar graag mijn steentje, hoe klein ook, aan bij.