fbpx

Strategisch Meerjarenplan Zorgcentra Meerlanden

2018-2020

Maandag 02/07

Zorgcentra Meerlanden  →  Strategisch Meerjarenplan Zorgcentra Meerlanden 2018-2020

Bestuurder Irma van Weert heeft een strategisch meerjarenplan opgesteld voor Zorgcentra Meerlanden. In dit document wordt omschreven wat we willen bereiken de komende jaren en hoe dat doel het best bereikt kan worden. Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan het beleid en wat zijn de speerpunten voor de komende jaren?