fbpx

Tarievenlijst van alle diensten en services

bij 't Kloosterhof

’t Kloosterhof  →  Tarieven ‘t Kloosterhof

Zie hieronder de tarieven verdeeld per categorie

Via de onderstaand button kunt u de tarievenlijst bekijken, downloaden en eventueel printen.

Als onze bewoner kunt u op vrijwillige basis en tegen betaling gebruik maken van;

Het wassen / stomen van ondergoed en bovenkleding en het merken van kleding

  • Waskosten (ondergoed en bovenkleding)
  • Stomen (prijslijst per leverancier )
  • Merken van ondergoed en bovenkleding (ondergoed en bovenkleding).

Bewoners die op of na 1 januari 2009 bij Zorgcentra Meerlanden zijn komen wonen dienen het wassen van ondergoed en bovenkleding zelf te betalen.

Zorgcentra Meerlanden betaalt de kosten van het wassen en drogen van beddengoed, handdoeken en washandjes. U dient echter wel de kosten te betalen voor het merken van uw eigen beddengoed, handdoeken en washandjes.

In verband met het risico op het eventueel zoekraken van persoonlijke kleding adviseren wij u uw kleding te laten merken door middel van een label. Bij het niet merken van uw kleding kan geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding. Zie tarievenlijst voor de kosten van het merken.

Schoonmaak

Zorgcentra Meerlanden levert professionele schoonmaakdiensten. Op de locatie werken we met voorvrouwen/mannen en objectleiding. Zij dragen zorg voor een goed afgestemde periodieke schoonmaak. De duur van de wekelijkse schoonmaak is 35 minuten voor een éénpersoonsappartement en 45 minuten voor een tweepersoonsappartement. De kwaliteit van de schoonmaak wordt gecontroleerd volgens vastgestelde normen. U kunt naast de reguliere schoonmaak die Zorgcentra Meerlanden u biedt, nog extra werkzaamheden tegen betaling uit laten voeren door Zorgcentra Meerlanden. Dit kunt u aanvragen bij receptie op locatie.

De minimale tijd die u kunt aanvragen is 30 minuten. De afspraken die we met u maken worden schriftelijk vastgelegd. De werkzaamheden worden volgens planning uitgevoerd. Als dit niet goed uitkomt kunt u daarover overleggen met de voorvrouw/man of objectleiding.

Zorgcentra Meerlanden betaalt voor de volgende zaken:

  • Benodigde schoonmaakmiddelen
  • Afvalzakken tijdens de schoonmaakbeurt

 

Voeding

  • De kosten van de dagelijkse voeding komen voor rekening van Zorgcentra Meerlanden. In ieder geval bestaat de dagelijkse voeding uit een ontbijt, lunch en warme maaltijd, aangevuld met fruit en voldoende drinken.
  • Extra versnaperingen en alcoholische dranken komen voor rekening van de bewoner.
  • Voor bewoners van het verzorgingshuis geldt dat zij een vergoeding krijgen (genaamd vergoeding broodmaaltijden) als de bewoner zelf de broodmaaltijden verzorgt. Deze vergoeding bedraagt € 62,28 per maand (vanaf 1 juli 2015).
  • Bij een medisch noodzakelijk dieet zorgt Zorgcentra Meerlanden voor een dieet dat nodig is vanwege uw ziekte of aandoening, mits voorgeschreven door een diëtiste. Bijvoorbeeld een zoutarm dieet of een eiwitrijk dieet. Zorgcentra Meerlanden betaalt vloeibare voeding, mits voorgeschreven door een diëtiste.

Kapper

De dagelijkse haarverzorging, zoals het wassen en kammen wordt uitgevoerd door en op kosten van Zorgcentra Meerlanden. Bewoners kunnen van de diensten van een kapper gebruikmaken. Kosten voor de niet-alledaagse haarverzorging (zoals knippen, watergolven, permanent, etc.) worden door de bewoner zelf betaald.
Het kappersbezoek wordt in overleg met de bewoner of familie vastgesteld en vastgelegd in het zorgplan (of in de Overeenkomst aanvullende diensten).

Pedicure

De basis voetverzorging (wassen van de voeten en het knippen van nagels) wordt uitgevoerd door en op kosten van Zorgcentra Meerlanden. Als u een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) zonder behandeling heeft, kunt u pedicurebehandelingen op medische indicatie (diabetesvoet en/of reuma) vergoed krijgen via uw zorgverzekering. U moet dit wel zelf regelen.
Heeft u een ZZP met behandeling, dan heeft u recht op een basis voetverzorging. In principe gebeurt dit door de verzorgende. Met een medische indicatie voor de pedicure (bijvoorbeeld diabetesvoet en/of reuma) draagt Zorgcentra Meerlanden zorg voor een gespecialiseerd pedicure (met aantekening diabetes) en vergoeden wij de kosten.
Voetverzorging die niets met uw ziekte, ouderdom of handicap te maken heeft, zoals eelt verwijderen, likdoorns verwijderen of nagels lakken, betaalt u zelf.

Telefoon, radio en televisie

Zorgcentra Meerlanden zorgt voor de aansluitingen van telefoon, radio en televisie in het appartement. U dient zelf het abonnement voor telefoon of radio/televisie te betalen. Ook dient U zelf de gesprekskosten en apparatuur te betalen, zoals een telefoontoestel of radio/televisie.
Voor het gebruik van de kabelaansluiting (radio en televisie) betaalt u € 16,50 per maand.

Verzekering

Zorgcentra Meerlanden verzekert het appartement en de spullen die van Zorgcentra Meerlanden zijn. De inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering voor uw eigen bezittingen heeft Zorgcentra Meerlanden voor u afgesloten. Voor deze verzekering betaalt u € 3,60 per maand. U vindt dit bedrag op het incasso overzicht.
Eventueel kunt u er voor kiezen de inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering zelf af te sluiten, dit heeft echter niet onze voorkeur en is in de meeste gevallen ook duurder.
Indien u kostbaarheden heeft die niet binnen de inboedelverzekering vallen, kunnen deze met een kostbaarhedenverzekering verzekerd worden, het bedrag per maand is afhankelijk van het gewenste te verzekeren bedrag. Ook dient u zelf zorg te dragen voor de zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering.

Extra activiteiten

Om onze cliënten die gebruik maken van de Huiskamer dan wel Kleinschalig wonen/
PG-meerzorg, dezelfde extra’s te kunnen bieden, die zelfstandige cliënten zelf kunnen regelen, wordt hiervoor een bijdrage gevraagd.
Wanneer u gebruik maakt van onze huiskamer, zijn er kosten opgenomen voor extra activiteiten, zoals kookactiviteiten, uitstapjes en extra lekkernijen. Dit geld is bestemd om cliënten iets extra’s te kunnen bieden waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de cliënten. Het geld kan onder andere besteed worden aan een uitje of bijzondere activiteit en extra mooie feestversiering. Het gaat om extra’s die cliënten, wanneer ze nog zelfstandig thuis zouden wonen, ook voor zichzelf zouden regelen.
Wij kunnen u niet verplicht stellen voor deze activiteiten te betalen, maar hopen wel op uw bijdrage om u binnen onze huiskamer iets extra’s te kunnen bieden.

Geestelijke verzorging

Bij Zorgcentra Meerlanden kunnen bewoners gratis gebruik maken van geestelijke zorg. Bij onze locaties is een pastor aanwezig met wie een afspraak gemaakt kan worden. Verder hebben wij bij alle locaties een kapel waar bewoners diensten kunnen bijwonen.
Voor geestelijke verzorging na overlijden gelden de tarieven zoals genoemd in de tarievenlijst.

Een toelichting op de tarieven

Onze drie zorgcentra bieden u  als cliënt producten en diensten die bij elkaar de wettelijke verstrekking Verzorg- en verpleeghuiszorg uitmaken. Dit gebeurt op basis van de WLZ, de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ). Een overzicht van de meest voorkomende producten en diensten is door het Zorginstituut Nederland vastgelegd in de publieksfolder met als titel ‘Uw zorg in een AWBZ-instelling’.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Aan deze producten en diensten betalen verpleeg- en verzorgingshuisbewoners mee in de vorm van een maandelijkse en inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is wettelijk bepaald en wordt niet door Zorgcentra Meerlanden, maar door het Zorgkantoor vastgesteld en geïnd.

Aanvullingen niet vergoed door de Wlz

Naast de producten en diensten die onderdeel zijn van de WLZ-verstrekking staat het een verzorg- en verpleeghuis vrij zijn bewoners aanvullend een aantal producten en diensten aan te bieden. Omdat deze aanvullingen niet door de WLZ worden vergoed, zullen bijbehorende kosten, tegen een vooraf vastgesteld tarief, rechtstreeks bij de bewoner in rekening worden gebracht. De individuele bewoner heeft daarbij de keuzevrijheid om al dan niet van een dergelijke aanvullende regeling gebruik te maken.

Die aanvullende producten en diensten zijn daartoe vastgelegd in een dienstverlenings- overzicht met bijbehorende tarieven. Dit dienstverleningsoverzicht is tot stand gekomen in goed overleg met de cliëntenraden, de wettelijke vertegenwoordiging van de bewoners en andere klanten.

Aanpassingen in de tarieven
Toekomstige aanpassingen van tarieven komen als volgt tot stand;  Interne tarieven zullen jaarlijks op basis van een landelijk gangbare index worden aangepast terwijl externe tariefs- verhogingen op redelijkheid en billijkheid worden getoetst.

Machtiging 

De verwerking van de facturen gebeurt automatisch. Om de betaling voor u en de verwerking voor ons zo eenvoudig mogelijk te houden, willen wij u vragen ons te machtigen het bedrag automatisch te incasseren van uw bank- of girorekening. Hiervoor ontvangt u binnenkort een machtigingsformulier. Vooralsnog geldt de huidige machtiging, zolang de nieuwe machtiging nog niet door ons is ontvangen. De nieuwe machtiging vervangt de huidige machtiging.

In geval van een rekening wordt het bedrag, indien u ons heeft gemachtigd, binnen 14 dagen automatisch van uw rekening afgeschreven.