fbpx

Onze wijkzorgmedewerkers houden zich goed aan de maatregelen.

U toch ook?

Donderdag 02/04

Zorgcentra Meerlanden  →  Ook tijdens de coronacrisis ontvangen wijkzorgcliënten onze zorg

Ook onze wijkzorgcliënten willen wij op verantwoorde wijze goede zorg kunnen verlenen. Dit betekent dat onze zorgmedewerkers zich goed houden aan de maatregelen om besmetting te voorkomen. Wij vragen aan onze wijkzorgcliënten om zich ook goed aan deze maatregelen te houden.

Hierbij doen wij een dringend beroep om u te houden aan de richtlijnen:

• Blijf zoveel mogelijk thuis, ga alleen naar buiten als dat noodzakelijk is.
• Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• Beperk het bezoek tot een minimum. Er mogen maximaal 3 mensen op bezoek komen. Houd ook in huis afstand van elkaar.
• Bij griepklachten (hoesten, niesen, kortademigheid of koorts); blijf binnen en ga niet op bezoek.
• Schud geen handen.
• Was regelmatig de handen met water en zeep en in ieder geval voor en na een bezoek.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.

Zo blijven we goed voor elkaar zorgen. Zoals de overheid aangeeft:

Alleen samen krijgen we corona onder controle.