Vrienden van

De Meerstede

De Meerstede  →  Vrienden van

Stichting Vrienden van Meerstede en Meerwende

De medewerkers van De Meerstede en De Meerwende werken er hard aan om het leven van de bewoners zo prettig mogelijk te maken. Maar: er zijn grenzen aan wat het zorgcentrum kan doen. Daarom is Stichting Vrienden van De Meerstede en De Meerwende in het leven geroepen. Zij proberen, in aanvulling op wat het zorgcentrum doet, die extra’s te bieden, die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners.

Bestuur van de stichting vrienden van de bewoners van De Meerstede en De Meerwende bestaat uit:

  • Adela Hogenhout – Brekelmans – Voorzitter
  • Haddie v.d. Wal – Secretaresse
  • Tineke Meirmans – Penningmeester

Leden:

  • Lia Redeker – Hoofd Z&W De Meerstede
  • Carla Alderden – Hoofd Z&W De Meerwende

Postadres:
Stichting vrienden van de bewoners van de MS & MW
p/a. Haddie v.d. Wal
Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW HOOFDDORP

E-mail:  vriendenMSMW@zorgcentra-meerlanden.nl

 

Mocht u willen doneren......

Iedere gift- groot of klein, is van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:

NL62RABO 035.96.36.527
t.n.v. Stichting Vrienden van de bewoners van de MS&MW .

Graag met vermelding voor wie de bijdrage bestemd is: “De Meerstede” of “De Meerwende”.

Wij danken u namens de Stichting Vrienden van de Bewoners van De Meerstede en De Meerwende.

Voor meer informatie: