fbpx

Vrienden van

De Meerstede

De Meerstede  →  Vrienden van

Stichting Vrienden van Meerstede en Meerwende

De medewerkers van De Meerstede en De Meerwende werken er hard aan om het leven van de bewoners zo prettig mogelijk te maken. Maar: er zijn grenzen aan wat het zorgcentrum kan doen. Daarom is Stichting Vrienden van De Meerstede en De Meerwende in het leven geroepen. Zij proberen, in aanvulling op wat het zorgcentrum doet, die extra’s te bieden, die bijdragen aan de kwaliteit van leven van de bewoners.

Bestuur van de stichting vrienden van de bewoners van De Meerstede en De Meerwende bestaat uit:

  • Lia Redeker – Tijdelijke voorzitter – Hoofd Z&W De Meerstede
  • Haddie v.d. Wal – Secretaresse
  • Tineke Meirmans – Penningmeester – Vriend van De Meerstede

Leden:

  • Irma Bakker – Hoofd Z&W De Meerwende
  • Martine van Rijswijk – Medewerker welzijn De Meerwende

Postadres:
Stichting vrienden van de bewoners van de MS & MW
p/a. Haddie v.d. Wal
Burgemeester Pabstlaan 260
2131 XW HOOFDDORP

E-mail:  vriendenMSMW@zorgcentra-meerlanden.nl

 

Mocht u willen doneren......

Iedere gift- groot of klein, is van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:

NL62RABO 035.96.36.527
t.n.v. Stichting Vrienden van de bewoners van de MS&MW .

Graag met vermelding voor wie de bijdrage bestemd is: “De Meerstede” of “De Meerwende”.

Wij danken u namens de Stichting Vrienden van de Bewoners van De Meerstede en De Meerwende.

Wilt u een aanvraag doen voor financiële ondersteuning?

Heeft u een initiatief waarvoor u de Stichting Vrienden van De Meerstede en Meerwende om een financiële bijdrage wilt vragen, gebruik dan onderstaand formulier.