fbpx

Bent u ontevreden?

Dit is wat u kunt doen:

Zorgcentra Meerlanden  →  Bent u ontevreden?

Zorgcentra Meerlanden beschouwt een klacht als gratis advies

Hoewel alle medewerkers van Zorgcentra Meerlanden zich continu inspannen om de zorg- en dienstverlening naar ieders tevredenheid uit te voeren, kan het natuurlijk toch vóórkomen dat u ontevreden bent.

Alleen indien u aangeeft wat anders zou kunnen, kunnen wij onze zorg- en dienstverlening verbeteren. Zorgcentra Meerlanden beschouwt een klacht daarom als een gratis advies.

Probeer het eerst te bespreken

Bent u ontevreden? Wij waarderen het wanneer u dit in eerste instantie bespreekt met de betrokken persoon. Indien u dit lastig vindt, doet u dit samen met de leidinggevende.

Ook zou u uw probleem kunnen voorleggen aan de Cliënten- en Familieraad.  Die kan u adviseren waar u met uw probleem terecht kan. De Cliënten- en Familieraad zelf houdt zich niet bezig met individuele klachten.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon

Hebben de gevoerde gesprekken naar uw mening geen oplossing geboden? Dan kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor cliënten van Zorgcentra Meerlanden.

Samen met de vertrouwenspersoon kunt u beslissen om eventueel een formele klacht bij de Klachtencommissie in te dienen. Dit is een onafhankelijk commissie; de leden hebben geen binding met Zorgcentra Meerlanden.

De vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van Zorgcentra Meerlanden is bereikbaar via Facit:

Sabine van Pelt