fbpx

Centrale Cliënten-
& Familieraad

van Zorgcentra Meerlanden

Over Zorgcentra Meerlanden  →  Centrale Cliënten- & Familieraad

Wat is een Centrale Cliënten- & Familieraad?

Zorgcentra Meerlanden bestaat uit drie huizen: De Meerwende in Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ’t Kloosterhof in Aalsmeer. Elk huis heeft een eigen Cliënten- en Familieraad (CFR). De Cliënten- en Familieraad is het leven geroepen om de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen.  Er is ook een Centrale Cliënten- en Familieraad (CCFR). Deze raad vertegenwoordigt niet één huis, maar de drie huizen samen.

De leden van de raad zijn geen medewerkers van Zorgcentra Meerlanden. Het zijn betrokken mensen die – vanuit het belang van de cliënt – meedenken over allerlei belangrijke kwesties.

Wat doet de Centrale Cliënten- & Familieraad?

Zorgcentra Meerlanden vindt het belangrijk dat haar cliënten kunnen meepraten en meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg. Daarin vervult de Centrale Cliënten- en Familieraad een belangrijke taak. De Raad luistert naar de wensen van de cliënten en stelt deze aan de orde. De Raad werkt onafhankelijk van het bestuur. Soms nodigt de Raad een medewerker uit voor overleg. Ook geeft de Centrale Cliënten- en Familieraad gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.

Wat doet de Centrale Cliënten- en Familieraad?

De bestuurder (Annette van Biezen) vraagt de Centrale Cliënten- en Familieraad om advies bij grote zaken.Bijvoorbeeld bij beleidsplannen over kwaliteit (kwaliteitskader), wijzigingen in het voedingsconcept, receptietijden en waskostenregeling, maar ook de besteding van extra middelen, de begroting en de jaarrekening. De Centrale Cliënten- en Familieraad kijkt naar alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt:

  • Welke gevolgen hebben besluiten voor u als cliënt?
  • Wordt er voldoende rekening gehouden met uw belangen?

Heeft u specifieke wensen dan kunt u deze kenbaar maken aan de leden van uw Cliënten- en Familieraad. Een andere manier om uw stem te laten horen, is door lid te worden van één van onze cliëntenraden.

Hoe kunt u de (Centrale) Cliënten- & Familieraad? bereiken?

De leden van de (Centrale) Cliënten- & Familieraad zijn telefonisch bereikbaar via de receptie van de betreffende locatie:

  • De Meerwende: 020 247 01 00
  • De Meerstede: 023 303 83 00
  • ‘t Kloosterhof: 0297 22 95 00

Wilt u meer informatie over uw lokale Cliënten- en Familieraad?

Ook voor meer informatie kunt u bellen naar de receptie van de betreffende locatie.

Heeft u vragen over de Centrale Cliënten- en Familieraad?

Dan kunt u de secretaris van de Centrale Cliënten- en Familieraad bereiken via de receptie van De Meerwende: 020 247 01 00

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier voor het aanvragen van algemene informatie over de Cliënten- en Familieraad of over het lidmaatschap van één van de raden.

Contact (C)CFR

De cliëntenraad is er voor u!

Wij willen met de mogelijkheden die ons als Cliënten- en Familieraad zijn geboden uw belangen als cliënt zo goed mogelijk behartigen. Mocht u daarom vragen of suggesties hebben op het gebied van de zorg- en dienstverlening dan horen wij dit graag. Zo kunnen we er gezamenlijk naar streven de kwaliteit van de zorg op een optimaal niveau te brengen en te houden.

Wilt u zelf direct een bijdrage leveren?

Dan kunt u lid worden van uw lokale Cliënten- en Familieraad. De Cliënten- en Familieraad kan altijd enthousiaste mensen gebruiken!

Notulen inzien?

De vastgestelde notulen kunt u opvragen bij de secretaris van de Centrale Cliënten- en Familieraad, danwel Cliënten- en Familieraad.