fbpx

Dagbesteding

bij onze drie locaties

Zorgcentra Meerlanden  →  Dagbesteding bij Zorgcentra Meerlanden

Thuis wonen en overdag naar dagbesteding

Het is fijn dat u thuis kunt wonen en dat het lukt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.
Toch kan het zijn dat u moeite heeft met het vullen van de dag. Of dat u zich eenzaam voelt. Misschien heeft u beetje zorg en hulp nodig bij dingen onthouden.

Onze dagbesteding is dan wellicht wat voor u. We hebben een afwisselend programma met aangepaste activiteiten in groepsverband.
Een vast team van medewerkers zorgt voor een gestructureerde en zinvolle dagbesteding. De activiteiten stemmen we af op uw persoonlijke interesses en mogelijkheden. Zo blijft u actief en zoveel mogelijk zelfstandig.

Op deze manier kan verhuizen naar een zorgcentrum worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

Dagbesteding voorkomt overbelasting van uw mantelzorgers.

Ook ondersteunen wij uw partner of mantelzorger. Wij kunnen, als daar behoefte aan is, advies geven of hulp inschakelen.

Hoe komt u in aanmerking voor dagbesteding

Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. De indicatie valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De WMO- indicatie waarbij u ook gebruik kan maken van de dagbesteding kunt u aanvragen bij de gemeente.

Voordat iemand bij de dagbesteding komt vindt een gesprek plaats met een WMO consulente. Hij/zij indiceert uw situatie. Daarop volgt een intake gesprek met een medewerker van de dagbesteding.
Heeft u een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Deze voldoet ook.
Bij uw gemeente of huisarts kunt u meer informatie krijgen over het aanvragen van een indicatie.

Beschikt u over een indicatie?
Neem contact op met onze zorgbemiddelaars om de dagbesteding in gang te zetten: via zorgbemiddeling@zorgcentra-meerlanden.nl of via 085-27 36 399.

Hoe zit het met de kosten?
De kosten worden voor een groot deel vergoed vanuit de Wet landurige zorg (Wlz). U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbesteding. De hoogte van dit bedrag hangt van uw inkomen af.
Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl.

Klik voor meer informatie op de door uw gewenste locatie