fbpx

Tarievenlijst van alle diensten en services

bij De Meerwende, De Meerstede en 't Kloosterhof

Zorgcentra Meerlanden  →  Tarieven

Wilt u graag de complete lijst bekijken?

U kunt deze met onderstaand button bekijken en downloaden.

Een toelichting op de tarieven

Onze drie zorgcentra bieden u  als cliënt producten en diensten die bij elkaar de wettelijke verstrekking Verzorg- en verpleeghuiszorg uitmaken. Dit gebeurt op basis van de WLZ, de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ). Een overzicht van de meest voorkomende producten en diensten is door het Zorginstituut Nederland vastgelegd in de publieksfolder met als titel ‘Uw zorg in een AWBZ-instelling’.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Aan deze producten en diensten betalen verpleeg- en verzorgingshuisbewoners mee in de vorm van een maandelijkse en inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is wettelijk bepaald en wordt niet door Zorgcentra Meerlanden, maar door het Zorgkantoor vastgesteld en geïnd.

Aanvullingen niet vergoed door de Wlz

Naast de producten en diensten die onderdeel zijn van de WLZ-verstrekking staat het een verzorg- en verpleeghuis vrij zijn bewoners aanvullend een aantal producten en diensten aan te bieden. Omdat deze aanvullingen niet door de WLZ worden vergoed, zullen bijbehorende kosten, tegen een vooraf vastgesteld tarief, rechtstreeks bij de bewoner in rekening worden gebracht. De individuele bewoner heeft daarbij de keuzevrijheid om al dan niet van een dergelijke aanvullende regeling gebruik te maken.

Die aanvullende producten en diensten zijn daartoe vastgelegd in een dienstverlenings- overzicht met bijbehorende tarieven. Dit dienstverleningsoverzicht is tot stand gekomen in goed overleg met de cliëntenraden, de wettelijke vertegenwoordiging van de bewoners en andere klanten.

Aanpassingen in de tarieven
Toekomstige aanpassingen van tarieven komen als volgt tot stand;  Interne tarieven zullen jaarlijks op basis van een landelijk gangbare index worden aangepast terwijl externe tariefs- verhogingen op redelijkheid en billijkheid worden getoetst.

Machtiging 

De verwerking van de facturen gebeurt automatisch. Om de betaling voor u en de verwerking voor ons zo eenvoudig mogelijk te houden, willen wij u vragen ons te machtigen het bedrag automatisch te incasseren van uw bank- of girorekening. Hiervoor ontvangt u binnenkort een machtigingsformulier. Vooralsnog geldt de huidige machtiging, zolang de nieuwe machtiging nog niet door ons is ontvangen. De nieuwe machtiging vervangt de huidige machtiging.

In geval van een rekening wordt het bedrag, indien u ons heeft gemachtigd, binnen 14 dagen automatisch van uw rekening afgeschreven.