fbpx

Centrale Cliënten-
& Familieraad

De Meerwende

De Meerwende  →  Cliënten & Familieraad

←  Terug naar de vorige pagina

Om goed op de hoogte te blijven van uw wensen beschikt De Meerwende over een Cliënten- en Familieraad. Deze Raad behartigt de belangen van de cliënten in het regelmatig overleg met de directie.

De Raad heeft een adviserende rol en bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten en familie. Meer informatie over de taken en bevoegdheden treft u aan onder kopje Centrale Cliënten- en Familieraad op de homepagina.

De Cliënten- en Familieraad zoekt nieuwe leden

De Cliënten- en Familieraad behartigt de belangen van de bewoners van De Meerwende en de externe cliënten.

De CFR wil graag weten hoe zij De Meerwende vinden; wat anders zou kunnen of beter zou moeten en bespreekt dit met de leiding van het huis.

Wilt u, als bewoner of als familielid of mantelzorger van een bewoner, zich gaan inzetten voor alle bewoners van De Meerwende? Neemt u dan contact op met:

 • mevrouw Joke Heijma, tel. 06-22550536.

Zij staat u graag te woord.

 

Wilt u weten waar de CFR zich  mee bezig houdt?

Lees de nieuwsbrief hieronder:

U bent van harte welkom op de bijeenkomsten van CFR De Meerwende:

Rondetafelgesprek met CFR en bewoners op 25 mei 2022

Woensdag 02/03

Heeft u vragen?

Bekijk de hieronder veelgestelde vragen. Misschien staat uw vraag en antwoord ertussen.

Zo niet, dan kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de CFR De Meerwende:

Contact (C)CFR

 

Veelgestelde vragen

 • Hoe verloopt mijn zorgaanvraag?

  De zorgaanvraag verloopt via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ, www.ciz.nl). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor professionele zorg. Met het indicatiebesluit van de CIZ gaat u naar het Zorgkantoor in uw regio. Voor Zorgcentra Meerlanden is dat Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.

  U kunt bij het CIZ uw voorkeur voor een zorgorganisatie aangeven. Het Zorgkantoor stuurt uw indicatie vervolgens naar deze zorgorganisatie.

  Zodra wij uw indicatie hebben ontvangen, neemt onze zorgbemiddelaar contact met u op. In overleg wordt dan plaatsing op onze wachtlijst met u besproken.

  Opname geschiedt in overleg met de zorgbemiddelaar van Zorgcentra Meerlanden.

 • Mijn vader/moeder wil graag in een woon-zorgcentrum gaan wonen. Hoe regel ik dat?

  Voor een woning in een woon-zorgcentrum is een indicatie van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ) nodig. Als het CIZ vindt dat u intensieve zorg nodig heeft, krijgt u een indicatiebesluit waarin staat op welk zorgzwaartepakket (ZZP) u recht heeft. Een zorgzwaartepakket beschrijft de ondersteuning of zorg die u nodig heeft als u niet zelfstandig thuis kunt wonen.

 • Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)

  Als door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg vastgesteld dat u langer dan drie maanden zorg nodig heeft, dan kunt u beslissen deze zelf te regelen. U vraagt dan bij het Zorgkantoor in uw regio een PersoonsGebonden Budget aan. Daarmee kunt u op zoek gaan naar organisaties of personen waar u hulp wilt inkopen. Bij de vaststelling van de hoogte van het budget wordt rekening gehouden met het soort en de hoeveelheid zorg die u nodig heeft.
  U betaalt net, als bij de AWBZ, een eigen bijdrage.

  Handige informatie over PGB treft u ook aan op de site van Per Saldo.