Centrale Cliënten-
& Familieraad

van Zorgcentra Meerlanden

Over Zorgcentra Meerlanden  →  Centrale Cliënten- & Familieraad

Wat is een Centrale Cliënten- & Familieraad?

Zorgcentra Meerlanden overkoepelt drie huizen: De Meerwende in Badhoevedorp, De Meerstede in Hoofddorp en ’t Kloosterhof in Aalsmeer. Elk van deze huizen heeft een eigen Cliënten- & Familieraad (CFR). Deze drie raden zijn in het leven geroepen om de belangen van de bewoners zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast is er een raad die deze drie afzonderlijke CFR’s overkoepelt. Deze noemen wij de Centrale Cliënten- & Familieraad (CCFR). De leden zijn geen medewerkers van de organisatie. Het zijn betrokken mensen die, vanuit het belang van de cliënt, meedenken over allerlei kwesties die de organisatie aangaan.

Wat doet de CCFR voor de cliënten van Zorgcentra Meerlanden?

Zorgcentra Meerlanden vindt het belangrijk dat haar cliënten kunnen meepraten en meedenken over het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg. Daarin vervullen de CCFR en de lokale Raden een belangrijke taak.

De lokale Raad behartigt de belangen van de cliënten en hun directe relaties van het betreffende zorgcentrum. De Raad luistert naar de wensen van de cliënten en stelt deze aan de orde. Vanuit elke lokale Raad neemt een lid deel aan de Centrale Cliënten- en Familieraad. Alle leden van de (C)CFR worden gekozen.

De Raden werken onafhankelijk van het bestuur. Soms nodigt de Raad een medewerker uit voor overleg. Ook geeft de CCFR gevraagd en ongevraagd advies aan de directie.

De bestuurder van Zorgcentra Meerlanden vraagt de CCFR om advies bij grote zaken zoals reorganisaties, grootscheepse verhuizingen en veiligheidsbeleid. De (C)CFR kijkt naar alle voorgenomen besluiten door de bril van de cliënt:

  • Welke gevolgen hebben besluiten voor u als cliënt?
  • Wordt er voldoende rekening gehouden met uw belangen?

 

Heeft u specifieke wensen dan kunt u deze kenbaar maken aan de leden van uw CFR. Een andere manier om uw stem te laten horen, is door lid te worden van één van onze cliëntenraden.

Hoe kunt u de Raad bereiken?

De (C)CFR’s zijn telefonisch bereikbaar.

de CFR van Zorgcentrum De Meerwende: 020 247 01 00
de CFR van Zorgcentrum De Meerstede: 023 56 16 647
de CFR van Zorgcentrum ’t Kloosterhof: 0297 32 69 70

de CCFR: 020 247 01 00

Wilt u meer informatie over uw lokale Cliënten- en Familieraad?

Belt u dan naar de receptie van de betreffende locatie.

Heeft u vragen over de Centrale Cliënten- en Familieraad?

Belt u dan de secretaris van de CCFR. Deze is bereikbaar via de receptie van Zorgcentrum De Meerwende,  020 247 01 00.

U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier voor het aanvragen van algemene informatie over de CFR of over het lidmaatschap van één van de raden.

Contact (C)CFR

De cliëntenraad is er voor u!

Wij willen met de mogelijkheden die ons als CFR zijn geboden uw belangen als cliënt zo goed mogelijk behartigen. Mocht u daarom vragen of suggesties hebben op het gebied van de zorg- en dienstverlening dan horen wij dit graag. Zo kunnen we er gezamenlijk naar streven de kwaliteit van de zorg op een optimaal niveau te brengen en te houden.

Wilt u zelf direct een bijdrage leveren aan de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg in Zorgcentra Meerlanden?

Dan kunt u lid worden van uw lokale Cliënten- en Familieraad. De CFR kan altijd enthousiaste mensen gebruiken.

Notulen inzien?

De vastgestelde notulen kunt u opvragen bij de secretaris van de CCFR, danwel CFR.