fbpx

Algemene voorwaarden

waar onze zorg en diensten aan moeten voldoen

Zorgcentra Meerlanden  →  Algemene voorwaarden van onze zorg aan u

De Algemene Voorwaarden VVT

Onze zorg aan u moet voldoen aan de Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Maar wat betekent dat?

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en ons als zorgaanbieder.  Het regelt uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten).

Voorwaarden voor cliënten met een indicatie Wmo

Heeft u een indicatie Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor de individuele begeleiding, hulp bij huishouding, kortdurend verblijf, geïndiceerde dagbesteding en/of ontmoeting?

Dan gelden de volgende leveringsvoorwaarden;