fbpx

Centrale Cliënten-
& Familieraad

't Kloosterhof

’t Kloosterhof  →  Cliënten & Familieraad

Betty de Rooij, voorzitter

Graag stellen wij de Cliënten- en Familieraad (CFR) van ’t Kloosterhof aan u voor;

  • Betty de Rooij – Stuiver
  • Coby (J) van Eftrik-Been
  • Carla Venema
  • Marian de Hertog
  • Sjane de Boer
  • Panc Vonk
  • De Cliënten- en Familieraad behartigt de belangen van cliënten, alsmede de belangen van de familieleden van cliënten.

Wat doet de Cliënten- en Familieraad?

Medezeggenschap van cliënten bij zorginstellingen is belangrijk. Ook wij vinden het van groot belang dat de bewoners van een zorginstelling gehoord worden. Om dit belang te behartigen heeft ons zorgcentrum ‘t Kloosterhof, al langere tijd, een Cliënten- en Familieraad (CFR). Het doel van de CFR is de belangen van de, vaak kwetsbare, bewoners op een zo goed mogelijke wijze te behartigen.

De CFR vergadert elk kwartaal bij ‘t Kloosterhof. Er worden dan vele actuele zaken besproken. Denk daarbij aan de kwaliteit van zorg, de inrichting van de tuinen, financiën, verbouwingen, automatisering, etc.

De CFR heeft een belangrijke adviesrol. Wij zien dat de instromende bewoners steeds ouder zijn en meer zorg nodig hebben. Juist bij deze groep mensen zijn we extra bedachtzaam en voorzichtig met de omgang van de (digitale) medische gegevens. Zo heeft de CFR bij de start van het cliëntportaal geadviseerd hoe met de privacy van de bewoners binnen dit portaal om te gaan. De CFR waarborgt de belangen van de cliënten, zodat deze op veilige wijze kan profiteren van de huidige ontwikkelingen binnen de zorg.

Hoe meldt u zich aan voor de CFR?

Veel van de huidige CFR-leden zijn eerste contactpersonen van bewoners. Zij hebben hun interesse in deelname aan de CFR aangegeven bij het Hoofd van Zorg & Welzijn.

U kunt uw interesse ook aangeven bij de voorzitter. U kunt haar een e-mail sturen; bettyroel@hotmail.com  Ook kunt u een bericht achterlaten bij de CFR-brievenbus. Deze is te vinden bij de receptie van ‘t Kloosterhof.

‘t Kloosterhof maakt onderdeel uit van de RK stichting Zorgcentra Meerlanden. Samen met De Meerstede en De Meerwende wordt de stichting vorm gegeven. Twee leden van de CFR van ‘t Kloosterhof zijn ook lid van Centrale Cliënten- en Familieraad (CCFR). Bij de CCFR worden overkoepelende onderwerpen besproken. Zo kunnen we ook invloed uitoefenen op onderwerpen die de gehele stichting aangaan.

Heeft u vragen?

Neem contact op via het onderstaand formulier:

Contact (C)CFR

Bent u geïnteresseerd in de adviezen van het CCFR? Klikt u dan hier

Vastgestelde notulen kunt u opvragen bij de secretaris van de CCFR danwel CFR.