fbpx

Centrale Cliënten-
& Familieraad

De Meerstede

De Meerstede  →  Cliënten & Familieraad

Het gaat ons om uw wensen

Om goed op de hoogte te blijven van uw wensen beschikt De Meerstede over een Cliënten- en Familieraad. Deze Raad behartigt de belangen van de cliënten in het regelmatig overleg met de directie.

De Raad heeft een adviserende rol en bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten en familie. Meer informatie over de taken en bevoegdheden treft u aan onder kopje Centrale Cliënten- en Familieraad (CCFR) op de homepagina.

Elk lid van de raad kan zich na een termijn van 4 jaar her/verkiesbaar stellen.

Wat is een Cliënten- en Familieraad?

Een groep betrokken mensen die de gemeenschappelijke belangen behartigt van cliënten van de Meerstede, Wijkzorg cliënten en wijkbewoners die diensten van de Meerstede afnemen.

De cliëntenraad geeft mensen die zorg en/of diensten ontvangen een stem en komt op voor hun belangen. De cliëntenraad praat mee over uiteenlopende onderwerpen: van eten en drinken tot een reorganisatie en van een mogelijke verbouwing tot geestelijke verzorging.

Zo draagt medezeggenschap bij aan betere zorg en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is zowel een antenne als een waakhond en een adviseur over zaken zoals: veiligheid;  gezondheid of hygiëne;  geestelijke verzorging;  maatschappelijke bijstand;  recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten.

Om zijn werk goed te kunnen doen moet de cliëntenraad weten wat mensen die zorg en/of diensten krijgen belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren.

Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak van de raad.

 

 

Wat kunt u van de Cliënten- en Familieraad verwachten?

De raad:

 • Bewaakt de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg;
 • Brengt advies uit aan het management en andere medewerkers over onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan cliënten;
 • Biedt cliënten en hun vertegenwoordigers de mogelijkheid mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan;
 • Houdt contact met andere belangenorganisaties;
 • Overlegt regelmatig met een afgevaardigde van het locatiemanagement.

Kom gerust even langs

De Cliënten – en Familieraad houdt op iedere eerste maandag van de maand een spreekuur om 16:45 uur.

Heeft u een vraag of opmerking? Kom gerust even langs, wij zijn er voor u.

Natuurlijk kunt u altijd bellen of mailen met:

 • Hans van Rooijen, Voorzitter
  Tel: 023-5612960. E-mail: hans.rooijen@quicknet.nl
 • Marion ten Velden – Aerts, Secretaris
  Tel: 023-5614653. E-mail: m.tenvelden-aerts@quicknet.nl
 • Marja van der Hooft
  E-mail: martjenvanderhooft@gmail.com
 • Theo Vermeij
  E-mail: theovermeij@quicknet.nl
 • Dolf Versteegh
  Tel: 023-5616519
 • Monique Verzeilberg
  E-mail: moniqueverzeilberg@gmail.com

Marja van der Hooft

Theo Vermeij

Dolf Versteegh

Monique Verzeilberg