fbpx

Vaccineren van bewoners in volle voorbereiding

Donderdag 21/01

Zorgcentra Meerlanden  →  Vaccineren van bewoners in volle voorbereiding

Onze zorgcentra zijn alle voorbereidingen aan het treffen om de bewoners te vaccineren tegen corona. We vinden het fijn voor de bewoners dat we dit op de eigen, bekende locatie kunnen doen en met een bekend gezicht die de prik geeft.

De eerste vaccinatieronde is voor de bewoners die onder de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) vallen.  In samenwerking met de SO is gekeken wie hiervoor in aanmerking komt. Deze bewoners en de eerste contactpersonen hebben een brief ontvangen. Hierin wordt de gang van zaken uitgelegd en om toestemming gevraagd. Tot op heden hebben bijna alle bewoners toestemming voor het vaccineren gegeven.

Op elke locatie zijn verpleegkundige teams aangesteld voor het vaccineren. De kennis op het geven van prikken is zeer recentelijk nog opgefrist en er is geoefend. De verpleegkundige teams starten dinsdag 26 januari met het geven van de eerste prik, het Pfizer-vaccin. De SO is hierbij aanwezig. Drie weken later wordt de tweede prik toegediend.

Hoe werkt het?

De SO heeft beoordeeld wie de prik mag krijgen. De bewoner wordt op de eigen afdeling door een verpleegkundige of verzorgende van de locatie geprikt. Na de vaccinatie wordt de bewoner nog 15 minuten geobserveerd als extra controle.

Het is mogelijk dat men de uren en de dagen na de vaccinatie last heeft van bijwerkingen, zoals:
● matige pijn op de injectieplaats, (vaak);
● vermoeidheid (vaak);
● hoofdpijn (soms);
● spierpijn (soms);
● rillingen (soms);
● gewrichtspijn (soms);
● koorts (zelden).

Van het Pfizer-vaccin weten we dat de bijwerkingen mild zijn en binnen één tot twee dagen over zijn. De zorg let op bijwerkingen bij de bewoners en overlegt hierover, zo nodig, met de arts.

Wie wordt nu niet gevaccineerd?

Bewoners die een eigen huisarts hebben en niet vallen onder de Specialist Geneeskunde (SO), worden niet in deze ronde gevaccineerd. Zij volgen later, naar verwachting op korte termijn. Op dit moment zijn wij met de huisartsen in contact hierover. Er zijn nog geen definitieve data bekend. Deze cliënten worden met het Moderna-vaccin gevaccineerd.

Ook kan het zijn dat een bewoner wel onder de SO valt, maar niet wordt gevaccineerd. Bijvoorbeeld wanneer de bewoner corona heeft of dit recentelijk heeft gehad. Ook wanneer men op de dag van vaccineren zich niet lekker voelt, kan de SO beslissen de vaccinatie niet door te laten gaan.

Maatregelen blijven van kracht

Ook al zijn een groot deel van de bewoners straks gevaccineerd, dan kan men toch nog risico lopen om het coronavirus te krijgen of te verspreiden. Daarom blijven de maatregelen gelden, zoals 1,5 meter afstand houden, een mondkapje gebruiken en handen wassen.

Bij klachten wordt de bewoner getest en in quarantaine geplaatst. Onderzoek wijst uit dat mensen die gevaccineerd zijn en toch corona krijgen, vaak milde klachten krijgen.

 

Heeft u nog vragen?

Stel uw vraag aan de zorgmedewerker of arts.