fbpx

Wilt u wonen

in een aanleunwoning?

Zorgcentra Meerlanden  →  Wonen in een aanleunwoning

Bij zorgcentrum ‘t Kloosterhof zijn aanleunwoningen. Deze bewoners kunnen een beroep doen op verzorging, verpleging en behandeling. De wijkzorg komt hiervoor bij u langs.

Extra dienstverlening zoals alarmering, maaltijden in ons restaurant en dagbesteding, kunt u aanvragen.

Het welzijn en daarmee de zelfstandigheid, geborgenheid, vrijheid en privacy van de cliënt, staat centraal.

 

Hoe wordt deze zorg betaald?

Het verblijf in ‘t Kloosterhof wordt voor het grootste gedeelte betaald uit de Wet langdurige zorg (WlZ). Zelf betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Extra services en diensten

Het is ook mogelijk om via zorgcentrum ‘t Kloosterhof extra diensten en services te regelen. Denkt u hierbij aan alarmering, maaltijden in ons restaurant en dagbesteding.