logo
alt= alt= alt=

Verzorgingshuiszorg is bedoeld voor cliënten die beperkte ondersteuning en/of lichamelijke verzorging nodig hebben. Het betreft ouderen die nog graag zelfstandig wonen met alle hulp en eventuele zorg binnen handbereik. Wonen in een zorgcentrum kan dan uitkomst bieden.

‘t Kloosterhof biedt appartementen waar bewoners/cliënten een beroep kunnen doen op verzorging, verpleging en behandeling. Ook de maaltijden, hulp in de huishouding en dagbesteding zijn onderdeel van de dienstverlening. Het welzijn -en daarmee de zelfstandigheid, geborgenheid, vrijheid en privacy van de cliënt- staat centraal.

U behoudt uw eigen huisarts. Om het nog overzichtelijker te maken heeft u uw eigen vaste aanspreekpunt: de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV’er). Uiteraard krijgt u bij ons zoveel als mogelijk met dezelfde vertrouwde gezichten te maken. We werken met een vast zorgteam, waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn.

Ons zorgaanbod gaat uit van een individuele zorgvraag. De zorg die wij bieden zal dus per cliënt verschillend zijn. Wij overleggen met onze cliënten in welke mate zij verzorging, verpleging en behandeling wensen. Afspraken worden vastgelegd in een Zorgleefplan, waarin we nadrukkelijk aandacht besteden aan welzijn. Onze zorg baseren we op de afgegeven indicatie.

 

Omdat we ons beseffen hoe belangrijk het is een eigen ruimte te hebben, heeft iedere bewoner een eigen appartement met een woon-/slaapkamer, een kleine keuken en een badkamer. Uiteraard mag u uw eigen woonruimte naar wens inrichten met persoonlijke en dierbare spullen. Op deze manier kunt u zich altijd terugtrekken in een veilige en besloten omgeving. Elk appartement is daarnaast voorzien van een oproepsysteem voor acute hulp en verzorging.

In ‘t Kloosterhof worden ook regelmatig algemene creatieve, culturele of muzikale activiteiten georganiseerd. Ook zijn er geregeld uitstapjes naar buiten. U kunt hier geheel vrijblijvend aan deelnemen. Feestdagen als Carnaval, Pasen en Kerstmis kunt u hier tevens gezamenlijk vieren.

Het verblijf in ‘t Kloosterhof wordt voor het grootste gedeelte betaald uit de Wet langdurige zorg (WlZ). Zelf betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage wordt bepaald en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Voor verzorgingshuiszorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), voor deze afdeling heeft u een ZZP 4 of ZZP 6 nodig.