fbpx

De Ondernemingsraad

van Zorgcentra Meerlanden

Over Zorgcentra Meerlanden  →  de Ondernemingsraad

Wat doet de Ondernemingsraad voor Zorgcentra Meerlanden?

De Ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. De OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met het bestuur over de personeelsbelangen en het ondernemingsbeleid.