fbpx

Geestelijke verzorging

bij 't Kloosterhof

’t Kloosterhof  →  Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

• Geestelijke verzorging biedt zorg op het gebied van zingeving en levensbeschouwing
• Geestelijke verzorging is voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of levensbeschouwing
• Geestelijke verzorging biedt een luisterend oor, een vertrouwelijk gesprek, rituelen en vieringen

Vieringen en herdenkingsbijeenkomsten

In ’t Kloosterhof is er iedere zaterdag om 17:00 uur een rooms katholieke woord- en communieviering. Deze wordt verzorgd door onze geestelijk verzorger en één keer per maand door de parochianen van Aalsmeer of Kudelstaart. Tevens wordt er een paar keer per jaar een oecumenische viering gehouden in samenwerking met dominees en predikanten uit Aalsmeer.
Op 2 november hebben we een herdenkingsbijeenkomst. Tijdens deze dienst worden de overleden bewoners herdacht.
U bent van harte welkom bij onze vieringen

Individuele gesprekken

U kunt met de geestelijk verzorger praten als u behoefte heeft aan een luisterend oor. Dit mag over van alles gaan: zorgen, geloofsvragen, levensvragen, zingeving, herinneringen of gedachtes. Een gesprek met de geestelijk verzorger is altijd in vertrouwen.

Vieren aan tafel

Om de drie weken is er een kleine viering voor de bewoners van de Hofkamer en de Bloemhof. Rondom de tafel wordt er uit de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen.

Bijbelsetuin

In het voor– en najaar wordt er een rondleiding door de Bijbelsetuin van de H. Johannes de Doper te Hoofddorp georganiseerd. De data zijn terug te vinden in de activiteitenagenda.

Bier & Spiritualiteit

Een paar keer per jaar is er tijdens het barmoment ‘Bier & Spiritualiteit’. Aan de hand van een abdijbier wordt er gesproken en gediscussieerd over de geschiedenis en spiritualiteit van de desbetreffende kloosterorde. Tijdens dit moment worden diverse biertjes uitgeprobeerd.
Barmoment is op woensdag van 15:30 tot 17:00 uur.

Afscheid – ziekenzegen

U kunt onze geestelijk verzorger benaderen op het moment dat er behoefte is aan een afscheidsritueel. Er kunnen bestaande rituelen aangeboden worden zoals een ziekenzegen of een gebed. Er kan ook een persoonlijk ritueel afgestemd worden. Wanneer er behoefte is aan een formeel sacrament, kan er een priester benaderd worden.

Uitvaart

Rond een overlijden kunt u onze geestelijk verzorger benaderen voor het verzorgen van een uitvaart. Dit kan een kerkelijke uitvaart zijn of één met een aantal persoonlijk afgestemde rituelen. Daarnaast is het mogelijk om een afscheidsdienst te houden in de kapel van ‘t Kloosterhof.

De kapel voor de geloofsgemeenschap en maatschappij

De Kapel is een levendige en gastvrije gemeenschap. Hier is plaats voor bezinning en bezieling. Hier hebben mensen zorg en aandacht voor elkaar.

Dit krijgt vorm door allerlei vieringen, het Katholiek liturgisch rooster rondom katholieke feestdagen en de stilteruimte.

De kapel in ‘t Kloosterhof is er voor u:

• als inspiratiebron en vrijplaats

De ruimte van de kapel roept van alles op en in haar herkenbare eenvoud kan zij veel mensen aanspreken. De kapel is uitermate geschikt voor vieringen op zondag, voor uitvaarten, voor herdenkingsbijeenkomsten, voor concerten, maar ook als stilteruimte op doordeweekse dagen. De kapel wordt met name ingezet als: liturgische ruimte, stiltecentrum en ruimte voor muziek.

Wie de kapel binnenkomt heeft over het algemeen niet veel behoefte om te spreken. Mensen komen even binnen om rustig te zitten. Ze bidden of hebben een intentie. Ze steken een lichtje aan. Ze ervaren in de kapel rust door de sfeer. Ze ervaren ruimte voor bezinning en gebed. In de kapel kunnen mensen in contact komen met hun kern, hun krachtbronnen of inspiratiebronnen. De kapel zal daarom altijd bereikbaar moeten zijn en blijven voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

als plek van ontmoeting en verbondenheid

Vieringen (kerkelijke en andersoortige) bieden verbondenheid en ontmoeting. Verbondenheid met lotgenoten en bemoediging door het samenzijn. Bezoekers kunnen contact maken met zichzelf, met anderen of met de Ander. Bezoekers kunnen zich verbonden voelen met dierbaren en steken een kaarsje aan. De kapel appelleert op deze manier aan religieuze gevoelens of spirituele ervaringen. Ontmoeting en verbondenheid zijn belangrijke aspecten van welzijn.

als plek om te verwerken

De kapel biedt u een rustige omgeving om u terug te trekken en de ruimte om te komen tot verwerking van wat u is overkomen. De kapel kan mensen een rustgevoel bieden.

• als plek voor troost en geborgenheid

De ruimte van de kapel kan door haar speciale sfeer en inrichting troost en geborgenheid bieden. Ervaringen van troost en geborgenheid zijn nodig en mogen een plaats hebben in het leven van iedere mens.

• als plek voor rituelen

De kapel biedt gelegenheid om een kaarsje te branden, om even bij Maria te zijn, om te bidden. De kapel biedt door haar bijzondere sfeer en inrichting de mogelijkheid voor allerlei vormen van persoonlijke rituelen en devotie.

Tarieven geestelijke verzorging

Bij ‘t Kloosterhof kunnen bewoners gratis gebruik maken van geestelijke zorg. Op ons zorgcentrum is een pastor aanwezig met wie een afspraak gemaakt kan worden. Verder hebben wij een kapel waar bewoners diensten kunnen bijwonen.

Voor geestelijke verzorging na overlijden gelden de tarieven zoals genoemd in de tarievenlijst.