fbpx

Heeft u zorg of diensten nodig

van 't Kloosterhof?

’t Kloosterhof  →  Zorg en diensten

Welkom bij ‘t Kloosterhof

‘t Kloosterhof is een kleinschalig verzorgings-/verpleeghuis in Aalsmeer.

‘t Kloosterhof biedt woonruimte voor bewoners/cliënten met een lichamelijke zorgvraag (somatiek) en dementie (psychogeriatrie).

Ook heeft ‘t Kloosterhof tijdelijke opnameplaatsen (ELV en Respijtzorg).

‘t Kloosterhof biedt zorg in een warme en huiselijke omgeving en heeft een geheel eigen karakter en sfeer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar:
085  27 36 399

Zorg is Zoveel meer
Dan zorgen;
Zorg is Liefde, hoop,
Zorg is welzijn
Willen borgen
Met kracht, Geduld en Tederheid