logo
alt= alt= alt=

‘t Kloosterhof heeft sinds 2015 2 afdelingen psychogeriatrie (op deze afdelingen wonen dementerende bewoners).

Op de begane grond is al sinds jaren een woonunit met 5 dubbele kamers met gedeelde badkamer/keuken. Daarnaast is er een gezellige huiskamer waar de cliënten gedurende de dag activiteiten en maaltijden krijgt aangeboden.

Op de tweede etage heeft een flinke verbouwing plaatsgevonden en is er van bewonerskamers 1 grote huiskamer gecreëerd, genaamd “de Bloemenhof”. Ook een snoezelbadkamer ontbreekt hier niet. Op deze etage vindt u 12 kamers. Deze kamers hebben in tegenstelling tot de begane grond een eigen badkamer en keuken.

Deze beide afdelingen bieden een woon-leefklimaat waarin bewoners/cliënten zich veilig en vertrouwd voelen. Veilig omdat het een beschermde en dus gesloten afdeling is, vertrouwd omdat we bijvoorbeeld in de huiskamers een huiselijke sfeer creëren en de eigen kamer mag ingericht worden zodat het eigen en herkenbaar is.  Bovendien worden er elke dag activiteiten georganiseerd en wordt er gezorgd voor dagritme en structuur in het leven van de bewoners/cliënten.

Op deze beide afdelingen werken wij met een multidisciplinair verpleeg-en behandelteam. De afdelingen worden ondersteund door een team van verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en activiteitenbegeleiders. Ook alle paramedische zorg is inzetbaar daar waar nodig, bijvoorbeeld fysiotherapie, psycholoog, logopedist, ergotherapeut.

De eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er) is uw vaste aanspreekpunt. Met uw EVV’er maakt u en/of uw familie afspraken over de inhoud van de zorg.

2 x per jaar zal er een ZorgLeefPlan bespreking gehouden worden. Samen met uw EVVér en de verpleeghuisarts zal er gekeken worden hoe de afgelopen periode voor u is geweest en wat er voor de komende periode nodig is van de afdeling, maar ook van uw eigen omgeving/relaties om uw leven/wonen zo plezierig mogelijk te maken.

U komt in aanmerking voor deze manier van zorg, wanneer u een indicatie vanuit de indicatiestelling heeft met een ZZP 5 of ZZP 7 met BOPZ.
ZZP betekent Zorg Zwaarte Pakket
BOPZ betekent Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

 Als ik oud geworden ben
Dat ik geen mensen meer herken
En niet eens je naam nog weet.
Pak dan mijn hand nog even beet
En zeg me zo gedag
Laat voelen dat je me mag
Wellicht dat ik het gevoel herken
Dat ik voor iemand,
Iemand ben