logo
alt= alt= alt=

calibris

Leren en werken

Zorgcentra Meerlanden bestaat uit drie woon-zorgcentra, die ook thuiszorg bieden. Ruim 300 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers dragen met elkaar zorg voor onze cliënten. >> lees meer

Zorgcentra Meerlanden ondersteunt de Ik Zorg-campagneMedewerker centraal

Zorgcentra Meerlanden spant zich in om iedereen zijn werk als leuk en zinvol te laten ervaren. Medewerkers zijn voor Zorgcentra Meerlanden van grote waarde. Met behulp van onze medewerkers kunnen wij ervoor zorgen dat de cliënten de juiste zorg krijgen. Goed personeelsbeleid is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Door te investeren in mensen wil Zorgcentra  Meerlanden duidelijk maken dat het werken met en voor mensen prettig is en voldoening geeft.

Mocht u interesse hebben in een leerwerktraject, kunt u contact opnemen met HRM