Heeft u zorg

thuis nodig?

De Meerstede  →  Wijkzorg

←  Terug naar de vorige pagina

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar heeft u hulp hierbij nodig?

Onze medewerkers van het wijkzorgteam van “De Meerstede” staan voor u klaar om u thuis te helpen.

Wij bespreken met u welke ondersteuning u nodig heeft. De zorg die wijkzorg “De Meerstede” u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie waarbij de regie in uw handen ligt.

 

Welke zorg bieden wij?

  • Lichamelijke verzorging: Hulp bij wassen en aankleden
  • Aan- en uittrekken van steunkousen
  • Huid- en wondverzorging
  • Stimuleren van eten en drinken
  • Ondersteuning van mantelzorgers
  • Zorg in de laatste levensfase
  • Katheteriseren en verzorgen van stoma en katheter
  • Aanreiken van medicatie
  • Toedienen van injecties
  • Persoonlijke begeleiding

De wijkzorg start ’s morgens om 07:15 en werkt tot 23:00.

Hoe vraagt u wijkzorg aan?

U, uw naasten of de huisarts kan zelf wijkzorg aanvragen. De wijkverpleegkundige komt vervolgens bij u thuis om een indicatie op te stellen.

U krijgt de benodigde zorg en ondersteuning voor de periode die u heeft afgesproken met de wijkverpleegkundige. Zowel tussentijds als aan het einde van de periode dat u zorg en ondersteuning krijgt, bespreekt de wijkverpleegkundige met u of u zelfstandig verder kunt of dat er nieuwe afspraken nodig zijn. U kunt ook tijdelijk wijkzorg nodig hebben na een verblijf in het ziekenhuis.

‘'Wij staan voor u klaar'’

Hoe bereikt u ons wijkteam?

Meer informatie?

Woont u in een aanleunwoning van “De Meerstede”?

Dan kunt u via ons alarmeringssysteem rekenen op eerste hulp tussen 23:00 uur en 07:00 uur van onze nachtdienst. Dit is niet voor vaste zorgmomenten in de nacht.

Woont u in de wijk?

Indien u bent aangesloten op ons alarmeringssysteem kunt u gedurende de dag tot avond rekenen op eerste hulp.

 

U behoudt eigen regie

Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf de regie over uw eigen leven kan houden. Ook als u (chronisch) ziek bent of herstelt van een operatie.

Dat betekent niet dat u er alleen voor staat. Samen met u kunnen we die zorg en hulp regelen, waar u behoefte aan heeft.

Wat kunt/ wilt u zelf nog? Wat heeft u nodig? Wat kan uw omgeving voor u betekenen?
We kunnen snel reageren op veranderingen in uw gezondheid. In overleg met u, kunnen we contact opnemen met uw huisarts en andere zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties in onze wijk. Samen werkt het immers beter!