fbpx

Heeft u zorg

thuis nodig?

De Meerstede  →  Wijkzorg

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar heeft u hulp hierbij nodig?

Onze medewerkers van het wijkzorgteam van “De Meerstede” staan voor u klaar om u thuis te helpen.

Wij bespreken met u welke ondersteuning u nodig heeft. De zorg die wijkzorg “De Meerstede” u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie waarbij de regie in uw handen ligt.

Onze wijkzorgcliënten zijn over het algemeen erg tevreden met de zorg die wij bieden. Het merendeel zou ons aanbevelen aan anderen en geeft onze wijkzorg een cijfer 8 of hoger.

Hoe we dit weten? Dat hebben we onderzocht. U kunt de resultaten van dit onderzoek zelf bekijken door op onderstaande button te klikken.

 

Welke zorg bieden wij?

  • Lichamelijke verzorging: Hulp bij wassen en aankleden
  • Aan- en uittrekken van steunkousen
  • Huid- en wondverzorging
  • Stimuleren van eten en drinken
  • Ondersteuning van mantelzorgers
  • Zorg in de laatste levensfase
  • Katheteriseren en verzorgen van stoma en katheter
  • Aanreiken van medicatie
  • Toedienen van injecties
  • Persoonlijke begeleiding

De wijkzorg start ‘s morgens om 07:15 en werkt tot 23:00.

Hoe vraagt u wijkzorg aan?

U, uw naasten of de huisarts kan zelf wijkzorg aanvragen. De wijkverpleegkundige komt vervolgens bij u thuis om een indicatie op te stellen.

U krijgt de benodigde zorg en ondersteuning voor de periode die u heeft afgesproken met de wijkverpleegkundige. Zowel tussentijds als aan het einde van de periode dat u zorg en ondersteuning krijgt, bespreekt de wijkverpleegkundige met u of u zelfstandig verder kunt of dat er nieuwe afspraken nodig zijn. U kunt ook tijdelijk wijkzorg nodig hebben na een verblijf in het ziekenhuis.

‘'Wij staan voor u klaar'’

Hoe bereikt u ons wijkteam?

Meer informatie?

Woont u in een aanleunwoning van “De Meerstede”?

Dan kunt u via ons alarmeringssysteem rekenen op eerste hulp tussen 23:00 uur en 07:00 uur van onze nachtdienst. Dit is niet voor vaste zorgmomenten in de nacht.

Woont u in de wijk?

Indien u bent aangesloten op ons alarmeringssysteem kunt u gedurende de dag tot avond rekenen op eerste hulp.

 

U behoudt eigen regie

Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf de regie over uw eigen leven kan houden. Ook als u (chronisch) ziek bent of herstelt van een operatie.

Dat betekent niet dat u er alleen voor staat. Samen met u kunnen we die zorg en hulp regelen, waar u behoefte aan heeft.

Wat kunt/ wilt u zelf nog? Wat heeft u nodig? Wat kan uw omgeving voor u betekenen?
We kunnen snel reageren op veranderingen in uw gezondheid. In overleg met u, kunnen we contact opnemen met uw huisarts en andere zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties in onze wijk. Samen werkt het immers beter!