fbpx

Heeft u zorg

thuis nodig?

De Meerwende  →  Wijkzorg De Meerwende

Heeft u onze wijkzorg nodig?

U wilt thuis blijven wonen, maar komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft, door ziekte, handicap of leeftijd. In dat geval is het goed om contact op te nemen met het wijkzorgteam van De Meerwende.

Wij bespreken met u welke ondersteuning u nodig heeft. De zorg die wijkzorg De Meerwende u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie.

We overleggen met u welke zorg dat is. Wat is haalbaar, wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat zijn voor u de beste tijden om verzorgd of verpleegd te worden. Regelmatig bespreken we met u of alles naar wens verloopt, want misschien zijn er zaken die aangepast moeten worden. De regie ligt in uw handen.

Hoe vraagt u wijkzorg aan?

U, uw naasten of de huisarts kan zelf wijkzorg aanvragen. Wij komen dan bij u thuis om een indicatie op te stellen.

Vervolgens krijgt u de benodigde zorg en ondersteuning voor de periode die u heeft afgesproken met de wijkverpleegkundige. Zowel tussentijds als aan het einde van de periode dat u zorg en ondersteuning krijgt, bespreekt de wijkverpleegkundige met u of u zelfstandig verder kunt of dat er nieuwe afspraken nodig zijn. U kunt ook wijkzorg nodig hebben na een verblijf in het ziekenhuis.

‘'Wij staan voor u klaar'’

Hoe bereikt u ons wijkteam?