fbpx

Wit u meer weten over

onze kapel in De Meerwende?

Geestelijke verzorging bij De Meerwende  →  Geschiedenis Kapel De Meerwende

De kapel in Zorgcentrum De Meerwende te Badhoevedorp

Badhoevedorp kende na de Tweede Wereldoorlog een periode van grote groei. De bevolking nam snel toe en er ontstond behoefte aan nieuwe scholen, kerken e.d., maar ook aan voorzieningen voor bejaardenzorg. Aan de westkant van Badhoevedorp werd een groot bouwplan ontwikkeld, genaamd “ Bouwlust”, dat in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd uitgevoerd. In het gebied werden drie bejaardentehuizen gebouwd: De Meerwende (katholiek), Uitzicht (protestants) en Schuilhoeve (openbaar). Geen van deze huizen bestaat nu nog, want Uitzicht is gesloopt en de beide andere huizen zijn geheel door nieuwbouw vervangen.

Hoewel?
Het huidige Zorgcentrum De Meerwende dateert uit 2000 en verving het oorspronkelijke bejaardenhuis uit 1967. Het initiatief kwam van de in 1949 opgerichte RK Stichting voor Bejaardenzorg Haarlemmermeer. In 1959 werd De Meerstede te Hoofddorp gebouwd, het eerste bejaardenhuis dat deze stichting zou gaan beheren. In 1961 werden de eerste voorbereidingen voor de bouw van een tweede huis, De Meerwende te Badhoevedorp, getroffen. Dit ging in nauw overleg met het Bisdom Haarlem. De leiding en zorg kwam in handen van de Zusters Franciscanessen te Dongen.

Brabantse invloeden

Of deze Brabantse zusters hierin een stem hadden is niet duidelijk, maar een feit is dat de architect ook uit Brabant kwam. De bouwplannen van Architectenbureau Beunis uit Veghel (Ton Beunis, arch. H.B.O. bna) dateren van 1964, maar de 1e paal werd geslagen op 17 januari 1966. Het tehuis werd officieel geopend op 28 oktober 1967.

In het gedeelte dat de vleugels verbond werd de keuken gesitueerd en daarboven op de eerste én tweede verdieping een kapel. Deze vrij grote kapel werd eveneens naar door architect Beunis ontworpen, opnieuw in nauw overleg met de liturgische commissie van het Bisdom Haarlem.

Het vloeroppervlak  van de kapel op de eerste verdieping is vrijwel vierkant. De galerij loopt driekwart rond en is via de tweede verdieping en via een trap, verborgen door de muur achter het liturgisch centrum, bereikbaar. De edelsmid Joop Falke uit Oss ontwierp en leverde o.a. het tabernakel, het baldakijn met de godslamp en de lezenaar. Het is dit bouwblok met de kapel en de keuken eronder dat als enige van het oude huis is overgebleven en in de nieuwbouw is opgenomen.

Eind jaren negentig

In de jaren 1999 werd in fasen het oude gebouw gesloopt en het nieuwe gebouwd. Aan de kapel is daarbij nauwelijks iets veranderd. Alleen zijn een aantal interieurstukken vernieuwd (o.a. altaar en credenstafel) en zijn in 2000 een aantal voorwerpen uit de gesloten Franciscus van Saleskerk te Lijnden overgekomen.

Inmiddels zijn leiding en zorg van het huis niet langer in handen van de Zusters van Dongen, maar maakt De Meerwende deel uit van de RK Stichting Zorgcentra Meerlanden, die ook De Meerstede in Hoofddorp en ’t Kloosterhof in Aalsmeer bezit en beheert.

Deze tekst is geschreven door: drs. M.J. de Rijk / 24-10-2011