fbpx

Heiligverklaring Titus Brandsma gevierd in de Meerstede

Woensdag 25/05

Zorgcentra Meerlanden  →  Heiligverklaring Titus Brandsma gevierd in de Meerstede

Jarenlang is pater Jan Tangelder (1928-2022) hier in De Meerstede onze geestelijk verzorger/pastor geweest. Hij heeft als jonge misdienaar tussen 1938 en 1939 Titus Brandsma mogen assisteren bij vieringen. De houding en het zijn van Titus hebben enorme indruk op hem gemaakt. Dit is de reden dat onze kapel de naam van Titus Brandsma draagt.

Titus was een vrome, intelligente man die voor iedereen een vriendelijk woord had. Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het katholieke onderwijs en de journalistiek. In de oorlog heeft hij zich fel verzet
tegen het nazisme en de bezetting. Dit heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost.
Doordat hij als martelaar voor het geloof wordt gezien, is Titus in 1985 al zalig verklaard.

Op zondag 15 mei werd Titus door paus Franciscus heilig verklaard. Iemand wordt heilig
verklaard als hij of zij tijdens zijn leven een ‘geloofsheld’ is geweest en er op zijn voorspraak
wonderen zijn verricht. Door wie Titus is geweest, is hij een inspiratiebron voor velen. Daarnaast is een pater uit Florida genezen verklaard. Door een gebedsactie tot Titus is hij
wonderbaarlijk genezen.

Daarom stond de kapel van De Meerstede, die Titus zijn naam draagt, tijdens de viering van zondag 15 mei in het teken van en stil bij het leven en de boodschap van Titus Brandsma.

Voorganger: Bernadette Dullens (Geestelijk verzorger De Meerstede)
Koster: Bert Geutjes

De dienst is terug te bekijken:

Ook de Hoofddorpse Courant besteede aandacht aan deze viering. Het artikel is terug te lezen door hier te klikken.

Voorganger Bernadette Dullens

Jan Tangelder (1928-2022)

Titus Brandsma