fbpx

Jaaroverzicht 2023 vanuit Regiovisie Amstelland & De Meerlanden

Dinsdag 30/04

Zorgcentra Meerlanden  →  Jaaroverzicht 2023 vanuit Regiovisie Amstelland & De Meerlanden

Jaaroverzicht 2023 vanuit Regiovisie Amstelland & De Meerlanden

In 2022 schreven zes verpleeghuis organisaties samen met het zorgkantoor in Amstelland & Meerlanden de ‘regiovisie: Positief Gezond ouder worden is voor iedereen anders. Hierin staat hoe wij ouderenzorg in 2032 voor ons zien. Er zijn 5 thema’s:
 • Inclusieve Wijk en Zorgzame Samenleving
 • Nieuwe Woonzorgvormen
 • Passende ondersteuning en zorg
 • Zorgprofessional van de toekomst
 • Technologie en Digitalisering
We zijn in totaal 14 projecten gestart die onder deze thema’s vallen. In het jaaroverzicht lees je in vogelvlucht wat de zes zorgorganisaties in gang hebben gezet in samenwerking met andere zorg- en welzijnspartners, zodat ouderen in de regio Positief Gezond oud kunnen worden. Projecten:
  1. Sociale benadering dementie
  2. Lokale woonzorgcoalities
  3. Samenwerken in de wijk: aanmeldportaal wijkverpleging
  4. Specialisten Ouderengeneeskunde in de eerste lijn
  5. Introductie 5-stappenmodel
  6. Maatschappelijke dialoog
  7. Crisiszorg
  8. Aanmeldportaal
  9. Inzet ZZP
  10. Verkenning gezamenlijk opleiden
  11. Maximaal Digitaal
  12. Innovatieve inzet medewerkers
  13. Medewerkersreis
  14. Innovatieve inzet zorgtechnologie
In het korte, bondige  jaaroverzicht lees je meer over een aantal van deze projecten.