PREM-resultaten van de wijkzorg

Resultaten van onderzoek in 2019

Zorgcentra Meerlanden  →  PREM resultaten van de wijkzorg

In 2019 hebben we onze wijkzorgcliënten een PREM-vragenlijst voorgelegd.

PREM staat voor Patient Reported Experience Measure en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de zorg meet.

De vragenlijsten zijn op cliëntniveau ingevuld, maar de resultaten zijn op teamniveau besproken.

Alles bij elkaar opgeteld hebben 109 wijkzorgcliënten een vragenlijst ontvangen. Meer dan de helft hiervan (68) heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.

 

Van de drie locaties is de respons gemiddeld 62%: 51 % voor De Meerwende, 63% voor De Meerstede en 76% voor ’t Kloosterhof.

In onderstaande tabellen kunt u zien welke cijfers de wijkzorgcliënten hebben gegeven aan de verschillende aspecten van onze zorgverlening. Deze gegevens zijn verzameld op stichtingsniveau (alle drie de locaties bij elkaar opgeteld). De locaties zelf hebben ook scores ontvangen voor de eigen wijkzorg.

Over het algemeen zijn onze wijkzorgcliënten erg tevreden met wat wij bieden. Wij willen dit niveau behouden en waar mogelijk verbeterpunten oppakken.

Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?

De meeste cliënten gaven het schoolcijfer 8 of hoger op de vraag of hij/zij zorg krijgt van vaste zorgverleners:

 

Komen zorgverleners op de afgesproken tijd?

Ook op de vraag of de zorgverleners op de afgesproken tijd komen, werd positief gescoord:

 

Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?

Een ruime meerderheid gaf een 8 of hoger op de vraag of zorgverleners hun wensen meenemen bij het bepalen van de zorg:

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?

Ditzelfde geldt voor de vraag of de zorg past bij de manier waarop de cliënten willen leven:

Behandelen de zorgverleners u met aandacht?

Bijna alle cliënten wijkzorg vinden dat onze zorgverleners hen met aandacht behandelen:

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?

De wijkzorgcliënten voelen zich over het algemeen (erg) op hun gemak bij de zorgverleners:

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?

Bijna alle respondenten hebben vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners:

Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?

62 cliënten vinden dat zorgverleners in de gaten houden hoe het met hun gezondheid gaat:

Kunt u met hulp van zorgverleners beter omgaan met ziekte of aandoening?

Bijna hetzelfde aantal (64) vindt dat zij met behulp van zorgverleners beter omgaan met uw ziekte/aandoening:

Zou u de zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten?

Alle respondenten op 2 na, bevelen Zorgcentra Meerlanden aan bij andere mensen met gezondheidsklachten:

 

Een ruime meerderheid gaf hierbij het cijfer 8 of hoger:

Wij zijn blij dat onze wijkzorgcliënten tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening!