PREM-resultaten van de wijkzorg

Resultaten van onderzoek in 2020

Zorgcentra Meerlanden  →  PREM resultaten van de wijkzorg

Ook in 2020 hebben we onze wijkzorgcliënten een PREM-vragenlijst voorgelegd.

PREM staat voor Patient Reported Experience Measure en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de zorg meet.

De vragenlijsten zijn op cliëntniveau ingevuld, maar de resultaten zijn op teamniveau besproken.

Alles bij elkaar opgeteld hebben 118 wijkzorgcliënten een vragenlijst ontvangen. Meer dan de helft hiervan (64) heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.

Van de drie locaties is de respons gemiddeld 54%:

  • 59 % voor De Meerwende
  • 45% voor De Meerstede
  • 59% voor ‘t Kloosterhof

In onderstaande tabellen kunt u zien welke cijfers de wijkzorgcliënten hebben gegeven aan de verschillende aspecten van onze zorgverlening. Deze gegevens zijn verzameld op stichtingsniveau (alle drie de locaties bij elkaar opgeteld). De locaties zelf hebben ook scores ontvangen voor de eigen wijkzorg.

Uit de resultaten blijkt dat onze wijkzorgcliënten erg tevreden zijn met wat wij bieden. Wij willen dit niveau behouden en waar mogelijk verbeterpunten oppakken.

Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?

Het gemiddelde schoolcijfer op de vraag of de cliënt zorg krijgt van vaste zorgverleners was een 8,4:

 

Komen zorgverleners op de afgesproken tijd?

Ook op de vraag of de zorgverleners op de afgesproken tijd komen, werd positief gescoord:

Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?

Bijna alle cliënten scoorden een 9 of hoger op de vraag of zorgverleners hun wensen meenemen bij het bepalen van de zorg:

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?

Ditzelfde geldt voor de vraag of de zorg past bij de manier waarop de cliënten willen leven:

Behandelen de zorgverleners u met aandacht?

Alle cliënten wijkzorg vinden dat onze zorgverleners hen met aandacht behandelen:

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?

De wijkzorgcliënten voelen zich over het algemeen erg op hun gemak bij de zorgverleners:

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?

De respondenten hebben vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners:

Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?

De wijkcliënten vinden dat zorgverleners goed in de gaten houden hoe het met hun gezondheid gaat:

Kunt u met hulp van zorgverleners beter omgaan met ziekte of aandoening?

Op de vraag of de cliënten vinden dat zij met behulp van zorgverleners beter omgaan met hun ziekte/aandoening werd gemiddeld een 8,5 gescoord:

Zou u de zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten?

Alle respondenten bevelen Zorgcentra Meerlanden aan bij andere mensen met gezondheidsklachten; het gemiddelde cijfer dat hierbij werd gegeven is een 8,9:

Wij zijn blij dat onze wijkzorgcliënten tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening!