fbpx

Ervaring en beleving van cliënten wijkzorg (PREM)

Resultaten onderzoek 2022

Zorgcentra Meerlanden  →  Ervaring en beleving van cliënten wijkzorg (PREM)

Jaarlijks leggen we onze wijkzorgcliënten een PREM-vragenlijst voor.

PREM staat voor Patient Reported Experience Measure en is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met de zorg meet.

De vragenlijsten zijn op cliëntniveau ingevuld, maar de resultaten zijn op teamniveau besproken.

Alles bij elkaar opgeteld hebben 140 wijkzorgcliënten een vragenlijst ontvangen. Meer dan de helft hiervan (73) heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd.

Van de drie locaties is de respons gemiddeld 52%

De vraag ‘In welke mate zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening?’ scoorde een 9,6.

In onderstaande tabellen kunt u zien welke schoolcijfers de wijkzorgcliënten gemiddeld hebben gegeven aan de verschillende aspecten van onze zorgverlening. Deze gegevens zijn verzameld op stichtingsniveau (alle drie de locaties bij elkaar opgeteld). De locaties zelf hebben ook scores ontvangen voor de eigen wijkzorg.

Uit de resultaten blijkt dat onze wijkzorgcliënten erg tevreden zijn met wat wij bieden. Wij willen dit niveau behouden en waar mogelijk verbeterpunten oppakken.

Wij zijn blij dat onze wijkzorgcliënten tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening!

Krijgt u zorg van vaste zorgverleners?

 

Komen zorgverleners op de afgesproken tijd?

Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg?

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven?

Behandelen de zorgverleners u met aandacht?

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?

Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat?

Kunt u met hulp van zorgverleners beter omgaan met ziekte of aandoening?

Hoe waardeert u de kwaliteit van leven?