fbpx

Regiovisie ouderenzorg Amstelland en de Meerlanden

Van nu tot 2032

Donderdag 14/07

Zorgcentra Meerlanden  →  Regiovisie ouderenzorg Amstelland en de Meerlanden

Positief Gezond ouder worden

Bestuurders van zes ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor in Amstelland en de Meerlanden ondertekenden hun gezamenlijke Regiovisie op de ouderenzorg: ‘Positief Gezond oud worden is voor iedereen anders’. Namens Zorgcentra Meerlanden ondertekende Gbati Zoumaro de Regiovisie.

Waarom een regiovisie?

Kwalitatief goede ouderenzorg in de toekomst, dat is de gezamenlijke ambitie. Het uitgangspunt is daarbij dat iedere unieke oudere en zijn unieke omgeving leidend moet zijn voor de zorg en ondersteuning die wordt ingezet. Want Positief Gezond ouder worden betekent voor iedereen iets anders.

En daarvoor is een beweging nodig die leidt tot nieuwe woonzorgvormen, meer passende zorg + ondersteuning en een zorgzamere samenleving. Dat is een brede maatschappelijke opgave. In de regiovisie, een inspiratiedocument, delen de eerder genoemde ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor hun gezamenlijke visie op ouderenzorg en de rol van netwerkpartner die zij voor zichzelf zien.

Stappen

Lees welke stappen we gaan zetten om onze doelen te behalen en op welke manier technologie, digitalisering en regionaal werkgeverschap daarbij een rol spelen. De regiovisie is het startpunt op weg naar ouderenzorg die het mogelijk maakt om Positief Gezond oud te worden in Amstelland en de Meerlanden. Ieder op zijn eigen manier.